Anläggning

Peab är ett av de största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige. I samband med infrastruktursatsningar har vi därför både viljan och kapaciteten att vara en betydande anläggningsaktör.

Foto: Per Eriksson

Scandinavian Mountains Airport i Sälen

I december 2019 öppnade Scandinavian Mountains Airport, en toppmodern flygplats i Sälenfjällen och den första flygplatsen som byggts i Sverige på 20 år.

Fotomontage: Tyréns och &Rundquist

Nya Storbron i Sundsvall

Under de närmaste två åren ska Peab bygga en ny modern Storbro över Selångersån. Den gamla Storbron var 82 år gammal, en ansenlig ålder och på grund av dålig bärighet behövde den rivas. Den nya bron får en 18 meters spännvidd och kommer att ha tre körfält samt två gång- och cykelbanor.

VA-omläggning för nytt badhus i Uddevalla

Det ska byggas ett nytt badhus i centrala Uddevalla, vid tomten Windingsborg där nuvarande badhus Walkesborg ligger. I januari i 2019 startade Peab omläggningen av vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar.

Fästningspiren i Varberg

Pirhuvudet på Fästningspiren är en viktig vågbrytare för att säkra farleden in i Varbergs hamn. Tillsammans med Klöverpiren skyddar Fästningspiren hamnen och kustremsan innanför, samtidigt som den är ett populärt utflyktsmål för fritidsfiskare och badgäster. Då pirhuvudet har omfattande korrosionsskador på stålsponten förstärks det nu i ett omfa...

Foto: Peter Steen

Skeppsholmen kajer (etapp 1), Stockholm

På Skeppsholmen har Peab renoverat den 170 meter långa kajen genom montering av ny bakåtförankrad betongkaj och nytt trädäck. Formning, armering och gjutning av kajmur utfördes både över och under vatten.

Foto: Peter Steen

Kv Tora (etapp 1), Bromsten

Peab har fått uppdraget att utföra markförstärkning i kvarteret Tora som är den första etappen av gatuarbetena för Bromstensstaden i Spånga.

Foto: Fredrick Wirén

Vattentorn, Nykvarn

I Nykvarn bygger vi i samverkan med kommunen ett nytt vattentorn i totalentreprenad. Det är ett spännande projekt som ska trygga vattenförsörjningen och dessutom ge Nykvarn en helt ny skyline.

Foto: Peter Steen

Tågdepå, Eskilstuna

Tågdepån i Eskilstuna är invigd och kommer att serva persontågen som trafikerar järnvägsnätet i Mälardalen.

Norrköpings friidrottsarena, Norrköping

I närheten av Himmelstalundshallen i Norrköping har en ny utomhusarena byggts. Arenan är en tävlingsmässigt avancerad och modern arena med banor för kast-, sprint- och hoppgrenar.

Foto: Peter Steen

Snugganparken, Linköping

Snugganparken är en designad oas med branta slänter, träd som har bevarats och ett spännande inslag i parken är den designade trappan med sina olikfärgade räcken. I projektet ingick en omfattande kajrenovering.

Foto: Klas Andersson

E45 Lilla Bommen – Marieholm, Göteborg

Mitt i centrala Göteborg pågår ett omfattande vägprojekt, sänkningen av E45. Projektet innebär att E45 anpassas till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse, exploateringen av nya Gullbergsvass och en framtida utformning av Marieholmsmotet. Den nya tunneln är inte bara en biltunnel utan utgör grundläggningen för fyra framtida...

Stabilisering och solidifiering, Göteborgs Hamn

Våren 2017 utförde Peab den första delen av utbyggnaden av en helt ny hamnterminal - Arendal II i Göteborgs Hamn. Sedan ytterhamnarna byggdes på 1960- och 70-talen har volymtillväxten varit mycket kraftig. En helt ny hamnterminal i Arendal byggs nu för att skapa utrymme för framtida godsvolymer.

AstaZero, Hällered utanför Borås

I Hällered utanför Borås finns världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet.

template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Byggtid
template
Kund
template
Kontraktssumma
template
Arkitekt
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.