Anläggning

Peab är ett av de största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige. I samband med infrastruktursatsningar har vi därför både viljan och kapaciteten att vara en betydande anläggningsaktör.

Foto: Fredrik Rege

Varvsbron, Helsingborg

På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen på Helsingborgs Stad har vi uppfört vi en ny gång- och cykelbro i stålkonstruktion som förbinder Helsingborgs Central med nya stadsdelen Oceanhamnen.

Högkapacitetsräcke, riksväg 40 Jönköping

Riksväg 40 sträcker sig från Göteborg till Västervik. Nu stärker Peab på uppdrag av Trafikverket upp Göteborgsbackens vägräcken om en sträcka på 1,1 kilometer i Jönköping för att öka trafiksäkerheten.

Kvicksilversanering vid Karlshäll, Luleå

På uppdrag av Luleå kommun sanerar Peab viken vid Karlshäll från kvicksilverförorenat fibersediment från tidigare slipmassatillverkning. Ett projekt med stor miljöpåverkan och hög nivå av samverkan.

Foto: Region Stockholm

Betongtunnel, Kvicksundsvägen i Bandhagen

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut och användas av både Grön, Blå och Gul linje.

Muddring av Köpings hamninlopp

Köpings hamnprojekt är en del av Mälarprojektet som innefattar hela farleden i Mälaren inklusive Södertälje sluss och kanal. För att säkerställa att farleden in till Köping har rätt djup och bredd längst farlededens ytterkanter ska cirka 250.000 kubikmeter muddermassor omhändertas.

Foto: Ulf Nygren

Returum återvinningscentral, Kristianstad

Efter många års planering och drygt ett år efter att första spadtaget togs ute på Ängamöllans industriområde, öppnade Returum – Kristianstads nya återvinningscentral och hållbarhetspark i september 2020. En anläggning som kommer att utvecklas och växa under kommande år, men som redan nu då första etappen står klar, klassas som en av Sveriges mod...

Foto: Patrik Sundström

Transformatorstation, Växjö

Peab har under två års tid byggt transformatorstationen vid Vattentorget i Växjö och gjort hela projekteringen gällande samtliga handlingar och utförande från grundläggning till färdig byggnad och yttre miljö.

Visualiseringsbild: Ramboll och Norrköpings Hamn AB

Pampushamnen, Norrköping

Projektet innefattar byggnation av en ny pålad plattformskaj om 310 meter, en 60 meter lång tyngdlyftskaj och en ny hamnplan för uppställningsytor för gods.

Foto: Göran Strand

Bro över Indalsälven, Lit

Peab har byggt en ny bro över Indalsälven i Lit, väg 796 ett par mil norr om Östersund. Bron är en viktig länk mellan Lit och Södra Söre i Jämtland. Den gamla bron från 1890 var uttjänt i både konstruktion och grundläggning samt i så dåligt skick att den hade begränsat trafikflöde över bron.

Foto: Christofer Schyberg, Sjöfartsverket

Remmargrundets fyr, Ålands hav

Åtta sjömil utanför Kapellskär i Norrtälje kommun står Remmargrundets fyr. Hösten 2018 blev fyren påseglad av ett fraktfartyg med manöverproblem.

template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Byggtid
template
Kund
template
Kontraktssumma
template
Arkitekt
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.