Ny bro över Indalsälven i Lit

Peab har byggt en ny bro över Indalsälven i Lit, väg 796 ett par mil norr om Östersund. Bron är en viktig länk mellan Lit och Södra Söre i Jämtland. Den gamla bron från 1890 var uttjänt i både konstruktion och grundläggning samt i så dåligt skick att den hade begränsat trafikflöde över bron.

Den nya bron är en platsgjuten spännarmerad balkbro med åtta brostöd och en maximal räckvidd på 62,5 meter. Den är bredare och har två körfält och en gångbana. Den är även högre än den tidigare bron och har en segelfri höjd på tre meter. Den nya bron är placerad några meter uppströms så den gamla bron kunde vara kvar under byggtiden vilken gav mindre trafikstörning.

I början av projektet byggdes en pålbrygga tillsammans med Peab Grundläggning. Det var en temporär bro som bland annat användes som arbetsyta för pålkranen för att slå betongpålar till varje brostöd men även som arbetsyta för mobilkranar och grävmaskiner. Pålbryggan användes även när arbetet med att bygga farbanan utfördes samt till rivningen av den gamla bron som stod parallellt med den nya bron. 

– Projektet har pågått sedan sommaren 2017 och vi är flera bolag från Peab som har varit delaktiga i projektet. Det är verkligen vår styrka inom Peab, att vi har så bred kompetens och att vi kan säkerställa rätt resurser genom hela projektet. Under hela projektet har vi haft ett bra samarbete med Trafikverket, säger Anders Edin platschef Peab Anläggning.

Utmaningar i projektet

– En stor utmaning har varit att hålla undan isen på vintern, både innanför och utanför spontlådorna så att vi kunde minimera istrycket på spontlådor och pålbryggor, säger Ola Andersson arbetschef Peab Anläggning.

Foto: Anders Edin
Foto: Göran Strand

Logistiken

900 betongbilslass och cirka 500 ton armering och annat material har levererats till projektet i Lit så det har varit noggrann planering för att få det att fungera på ett smidigt sätt när både väg och uppställningsytor har varit begränsade.

Dialog med de som bor i närheten

Under hela projektet har vi haft en nära dialog med de som bor i området bland annat via sociala medier. Där har vi berättat om de olika arbetsmomenten som utförs och det har varit lätt att följa projektet. Vi har upplevt att Litborna har varit väldigt positiva och nyfikna under hela projektet även om det har inneburit att de inte har kunnat använda den gamla bron under hela byggtiden.

– Att bygga broar är kul och känns alltid extra bra när man lämnar över ett fint projekt till vår beställare och till de boende i området. Vi har ju varit här länge nu så vi har ju lärt känna några av de som bor i närheten, nyfikenheten och intresset för projektet har varit stort, avslutar Ola.

Fakta

Uppdrag
Platsgjuten spännarmerad  balkbro med åtta brostöd, max räckvidd 62,5 m

Kund
Trafikverket

Byggtid
Sommar 2017 - sommar 2020

Entreprenadform
Totalentreprenad

Delaktiga i projektet
Peab Anläggning, Peab Grundläggning, Peab Asfalt, Anläggningsteknik

Kontakt

Ola Andersson

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 29 95
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.