Arkitekturskolan på KTH, Stockholm

Arkitekturskolan på KTH Campus i Stockholm utsågs till 2015 års vinnare av det prestigefyllda Kasper Salin-priset. Projektet, som startade 2012, var ett nära samarbete mellan Peab, arkitekterna och beställaren Akademiska Hus.

Byggnationen är tekniskt avancerad och ställde yrkesskickligheten på hårda prov. I grunden är byggnaden konstruerad som en bro. Allt utom betongtrapporna är platsgjutet och de 4.500 kubikmetrarna betong krävde cirka 600 lastbilstransporter för att nå området. Armeringen beräknas väga 610.000 kilo och sträcker sig totalt 560 kilometer.

Det var utmanande att bygga mitt i centrala Stockholm där det dagligen passerade omkring 15.000 personer runt byggarbetsplatsen.

Huset har klassats som Miljöbyggnad, nivå Silver, och dess samlade form och den tunga stommen ger en långsiktigt klimat- och energieffektiv byggnad.

Kasper Salin-priset instiftades 1962 av Sveriges Arkitekter och delas årligen ut till ett svenskt byggnadsverk och grupp av byggnader av hög arkitektonisk klass.

Fakta

Uppdrag
Nybyggnad ca 14.300 kvm bruttoarea

Kund
Akademiska Hus

Byggtid
Våren 2013- sommaren 2015

Hyresgäst
KTH Arkitekturskolan

Arkitekt
Tham & Videgård Arkitekter

Dela det här på: