Aspö Eko-logi – ett hållbart och ekologiskt boende

På Aspöområdet i Skövde har vi tillsammans med Skövdebostäder utvecklat och producerat ett unikt ekologiskt mönstersamhälle i miniatyr. Vi har arbetat med hållbara material och metoder samt möjliggjort för hyresgästerna att göra miljömedvetna val.

Aspö Eko-logi är, som namnet skvallrar om, ett natur- och centrumnära boende i samklang med såväl miljö som människors efterfrågan. För att leva upp till ett hållbart boende har hyresgästerna tillgång till elbilspool och lånecyklar, spillvatten återvinns, solenergi producerar varmvatten och el. Matavfallet komposteras till matjord som återvinns i områdets egen köksträdgård dit hyresgästerna har fullt tillträde.

Hållbarhet i fokus

Bostadsprojektet är det första i Sverige som uppnår de tre certifieringssystemen Miljöbyggnad Guld, Svanen samt Passivhus enligt Feby 12. Det innebär bland annat att enbart material som uppfyller de kriterier som ställs av Miljöbyggnad och Svanen har byggts in i husen samt att byggnaderna håller låg energiförbrukning. Fasaderna är i huvudsak av naturmaterial och harmoniserar med naturens färger. Området består av sju punkthus, fem radhuslängor, sju fyrbohus med tillhörande miljöhus, ett stort gemensamt växthus samt en förskola.

Foto: Peter Steen
Foto: Peter Steen

Hållbarhet har varit fokus genom hela byggnadsprocessen, från tidiga utredningar till färdigställda hus och med en tydlig målbild att människorna som bor och verkar på Aspö-området ska ha lätt att göra miljömedvetna val. Peabs miljö- och hållbarhetsexperter har varit involverade genom hela projektet för att stötta och säkerställa efterlevnad av de tre miljöcertifieringarna.  

Med närhet till både staden och naturen

Aspö Eko-logi ligger fem kilometer från Skövde centrum. På området finns en bondgård med grisar, kor och hönor. Hyresgästerna har en gemensam köksträdgård för odling och det finns även kolonilotter och odlingslotter att förädla. Skogen ligger runt hörnet med fina promenadstråk som löper både genom och runt området.

Samverkan möjliggjorde ett unikt bostadsområde i Sverige

Skövdebostäder hade tidigt en vision om att ett boende på Aspö skulle vara hållbart, modernt och bekvämt. Peab kom in i bilden 2013 genom en projekttävling där vi tillsammans med arkitektkontoret ABAKO och landskapsarkitekt John Tizzard presenterade det vinnande förslaget på hur vi ville utveckla Aspö Eko-logi tillsammans med Skövdebostäder. Ett förslag som grundade sig i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Peab och Skövdebostäder delar visionen om att verka för hållbart samhällsbyggande vilket genomsyrat projektet från första möte till färdigställande. Genom samverkan har vi utvecklat och förfinat idéer, tagit ställning till hållbara lösningar och gemensamt beslutat om material och utförande.

Fakta

Entreprenör
Peab Sverige AB, Peab Industri AB, Peab Anläggning AB

Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan

Byggtid
2014-2018

Byggherre
AB Skövdebostäder

Arkitekt
ABAKO arkitektkontor AB

Landskapsarkitekt
John Tizzard Trädgårdsdesigner

Kontakt

Martin Klaesson

Affärsutvecklare Bostadskonceptet, Peab

Telefon: 0733- 37 32 64

Sebastian Karlström

Byggprojektledare, referensperson Skövdebostäder

Telefon: 0500-47 74 16

Dela det här på: