Billingen - ett friluftsparadis mitt i Skövde

Att komma upp på berget Billingen i Skövde är under vintern som att förflytta sig 40 mil norr över mot fjälltoppar och snöparadis. Här erbjuds längskidspår i toppklass, skidbacke, och skridskobana. Under sommarhalvåret skiftar aktiviteterna till mountainbike, vandring och simning. Sedan år 2016 har Skövde kommun tillsammans med Peab som entreprenör utvecklat området med ambitionen att Billingen ska bli ett av södra och västra Sveriges mest besökta resmål såväl sommar som vinter.

Projektet består av flera delprojekt och innefattar allt från renovering av Billingens utomhusbad till anläggning av nya konstsnöspår och byggnation av Billingecentret, ett nav för verksamheterna på berget. Utvecklingen av verksamheterna på Billingen är ett verkligt samhällsbyggnadsprojekt där resultatet av projektet är till nytta för många människor.

Vi har gjort en otrolig resa tillsammans med Skövde kommun de senaste fem åren. Samarbetet
och engagemanget i hela organisationen har hela tiden varit A och O för att vi ska lyckas.

Henrik Siewertz, arbetschef Peab

– Billingeprojektet är relativt komplext med många olika frågor och intressen som projektet löpande har haft att hantera. Peab har med sin kunskapsbredd inom företaget kunnat möta upp med en rad specialister inom olika områden som projektet behövt jobba med. Det har gjort att vi kunnat jobba effektivt och rationellt genom hela projektprocessen. Som beställare inger det en trygghet och förtroende, säger Peter Sundell projektledare på Skövde kommun.

Både projektering och produktion har i alla avseenden skett i nära samverkan mellan Skövde kommun och Peab. För att säkerställa kvaliteten på Billingens motionsspår och teknikbanor har flera av de lokala klubbarna varit delaktiga. Men även en rad specialister, bland andra vallagurun Mattias Svahn som brukar synas i Vasaloppets vallabodar och Pierre Supper, internationellt känd pumptrackspecialist.

– Det är få förunnat att vara med i ett sånt här projekt. Utvecklingen av Billingen har inneburit många olika och unika delprojekt och det är fantastiskt roligt att få vara med och utforma något som skapar värde för många människor. Vi har gjort en otrolig resa tillsammans med Skövde kommun de senaste fem åren. Samarbetet och engagemanget i hela organisationen har hela tiden varit A och O för att vi ska lyckas, berättar Henrik Siewertz arbetschef på Peab.

Fakta

Uppdrag
Utveckling av friluftsområdet Billingen med bland annat nya motionsspår, konstsnöspår, pumptrack, infrastruktur, Billingecenter, tak över isbanan m.m.

Kund
Skövde kommun

Projekttid
Projektering och produktion har skett parallellt från 2016 till 2021

Entreprenadform
Totalentreprenad i partnering

Peabs verksamheter i projektet
Bygg, anläggning, Peab teknik, Asfalt, Swerock, Grundläggning, Lambertsson

Arkitekt
Krook & Tjäder

Mer information
www.vastsverige.com/billingen

Projektets olika delar

Billingebadet

Upprustning och renovering av bland annat omklädningsrum, färdigställt sommaren 2018.

Motionsspår

Breddning och utbyggnad av flera motionsspår. Flera spår kan under vintern besprutas med konstsnö. Konstsnöspåret är totalt 10 km långt och 12 m brett, hela spåret är belyst. Arbetet med de olika spåren började från blankt papper och projektorganisationen hittade under projektets gång innovativa lösningar som resulterat i fantastiska spår med stor kapacitet. Vid ultimata förhållanden kan snösystemet på 72 timmar producera snö för hela 10 km spår med ett djup på 50 cm. På sommaren kan spåren användas till löpning, cykling, vandring m.m. Spåren färdigställdes vintern 2018.

Pumptrack

Två pumptrackbanor har anlagts, en av dem är unik vad gäller svårighetsgrad och har formgivits av den franske pumptrackspecialisten Pierre Supper. Pumptrackbanorna har krävt ett noga hantverksarbete och samarbete med specialisterna och projektorganisationen.

Infrastruktur

Nya vägar, broar, en tunnel samt förstärkning av el- och vattennät, färdigställs successivt fram till 2021.

Billingecentret

Bergets gamla kongresshall har byggt om till Billingecentret. Centret är tänkt som bergets nav och inrymmer allt från uthyrning av utrustning till vallabod, cykelverkstad, omklädningsrum med bastu samt restaurang. En av de största utmaningarna i projektet var att montera det prefabricerade bjälklaget i befintlig byggnad där taket låg kvar. Under projektets gång har projektorganisationen hittat lösningar för att förbättra kvaliteten, bland annat har energieffektiviteten ökat. Billingecentret färdigställdes 2020.

Arena Billingen

Under 2021 omvandlas Billingens isbana till en utomhusarena och får bland annat tak, läktare och förbättrad infrastruktur. Det blir den första bandyrinken i Sverige utan väggar. Här ska Skövdes bandylag husera men isbanan används också av allmänheten och under sommaren ska den kunna användas för bland annat utomhuskonserter. Taket på arenan består av en unik limträkonstruktion med stora spännvidder och höjdkrav utöver det vanliga.

Miljö- och hållbarhet i projektet

Vid sprängningsarbeten har man tagit vara på bortsprängt berg som krossats och återvunnits i projektet. Istället för att forsla bort massor har de flyttats och nyttjats till nya delar som byggts- och anlagts på Billingen. Genom miljöinventeringar utförda av projektet har även stor hänsyn tagits till vegetation och djurliv. All befintlig belysning har under projektets gång bytts ut till energibesparande ljuskällor och elbilsladdare har installerats på parkeringarna.

Samarbete, flexibilitet och arbetsglädje har lagt grunden

Projektet har genomgående ställt höga krav på organisationens flexibilitet och förmåga att hitta innovativa lösningar. Samtliga delprojekt har utvecklats under projektets gång, ibland parallellt med själva produktionen.

- Det har tidvis varit väldigt snabba puckar mellan projektering och genomförande. Jag är övertygad om att vi klarat detta så bra tack vare det goda samarbete som funnits mellan alla projektets aktörer under hela projektet. En annan förklaring är att alla medarbetarna tyckt om att arbeta med att utveckla berget, många nyttjar själva spåren och de aktiviteter som erbjuds på Billingen. Det är en enorm stolthet att veta att man själva har bidragit till det fina resultatet, säger Henrik Siewertz.

Foto: Tobias Andersson Next Skövde

Ett nytt landmärke invigdes på Billingen

På Billingen i Skövde har Peab sedan 2016 arbetat med att utöka kapaciteten av de friluftsaktiviteter som erbjuds. Motionsspåren har byggts ut, Billingecentret har byggts klart och utomhusbadet har renoverats. Lördagen den 4 december invigdes Arena Billingen som omvandlas från isbana till Billingens nya landmärke, en utomhusarena som får bland anna

Kontakt

Henrik Siewertz

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 68 35

Adam Lindström

Arbetschef, Peab

Telefon: 0725-33 66 25

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.