Utbyggnad av Bollsta sågverk i Kramfors kommun

I samverkan med SCA bygger Peab ut Bollsta sågverk i Bollstabruk. I projektet ingår det att bygga ett nytt modernt justerverk som på sikt kan fördubbla produktionen i sågverket.

Justerverket ingår i sågprocessen och det är där virket kvalitetssorteras före leverans. I projektet ingår även markarbeten samt att bygga en ny verkstad och ett magasin.

Vi tar med oss erfarenhet från tidigare projekt med SCA och vi har tillsammans utarbetat
ett arbetssätt som fungerar mycket bra i denna typ av stora komplexa projekt.

Jörgen Eriksson, regionchef  Peab

– Vi arbetar i nära samverkan med vår kund. Vi tar med oss erfarenhet från tidigare projekt med SCA och vi har tillsammans utarbetat ett arbetssätt som fungerar mycket bra i denna typ av stora komplexa projekt, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

­– Investeringen innebär att vi kan öka produktionen med 50.000 kubikmeter sågad vara, säger Johan Olofsson, chef för SCAs sågverk i Bollstabruk. Vi kommer också att sänka våra kostnader, eftersom vi inte längre behöver justera våra produkter i två äldre anläggningar, utan får en rationell hantering rakt igenom sågverket.

 

Fakta

Uppdrag
Ett nytt justerverk, markarbeten, en verkstad och ett magasin

Kund
SCA

Byggtid
Hösten 2019 - hösten 2022

Entreprenadform
Utförenadeentreprenad i partnering

Kontakt

Jörgen Eriksson

Regionchef Peab

Telefon: 0733-37 18 03