Utveckling av industriområde till levande stadsdel

Kvarnholmen i Nacka har vaknat till liv igen. Från att ha varit ett insomnat industriområde är det nu en levande stadsdel. Och mer levande ska det bli. Totalt kommer 3.000 bostäder att byggas fram till 2030, med tillhörande skolor, service- och kommunikationslösningar.

Kvarnholmen utvecklas av Peab, tillsammans med JM och Folksam, till en ny och levande stadsdel – i en unik och historisk miljö. Flera av de befintliga industribyggnaderna på området har ett stort historiskt värde. Dessa bevaras därför och omvandlas varsamt till moderna bostäder.

Utvecklingsprojekt i samverkan

Kvarnholmen är utvecklingsprojekt mellan Peab Bostad AB, JM AB och Folksam. Det gemensamma bolaget KUAB (Kvarnholmens Utvecklings AB), har till uppgift att säkerställa detaljplan- och exploateringsarbeten samt att till sina ägare utveckla byggrätter. KUAB har också ansvaret för att utveckla såväl befintliga som nya kommersiella byggnader. Totalt kommer över 7.000 personer att bo på Kvarnholmen och ytterligare 1.000 personer kommer att ha sin arbetsplats här.

Vi vill skapa en levande stadsdel med respekt för historien.

Ny bebyggelse möter industrihistoria

Kvarnholmens gamla industribyggnader, Qvarnen Tre Kronor, Silon, Hamnkontoret och Hamnmagasinet har under de senaste åren varsamt omvandlats till en blandning av moderna och tidstypiska bostäder. Detta samtidigt som nya byggnader kommer till.

Den nya bebyggelsen ska finnas sida vid sida med den gamla utan att imitera eller ta över. Havrekvarnen och Makaronifabriken omvandlas till kontor, kulturhus, närcentrum och skola.

Kvarnholmen är en plats med en stark historia av industri och nyskapande. Industrin etablerade sig tidigt på Kvarnholmen med beckbruk på 1600-talet, superfosfatfabrik på 1700-talet och Qvarnen Tre Kronor på 1800-talet.1922 köpte Kooperativa Förbundet upp Kvarnholmen för att producera mjöl, skorpor och pasta. KF satsade på att vara i teknikens och arkitekturens framkant och bidrog till funktionalismens genombrott i Sverige. Så långt fram som 1992 pågick bageriverksamhet på ön, innan KF slutligen bestämt sig för att lägga ner verksamheten. Fram till att utvecklingen av bostäder satte fart en bit in på 2000-talet bedrevs viss skolverksamhet på ön, samt att flera filmbolag använt lokalerna för diverse film- och tv-inspelningar.

Silomagasinet ersätts med bostäder

Stockholm Lighthouse är ett av flera bostadsprojekt på Kvarnholmen, men kanske ett av de mer spektakulära med sin unika utformning och ett fantastiskt läge vid vattnet. Stockholm lighthouse är ett samarbetsprojekt mellan Peab, JM och Folksam, som på ett innovativt sätt blandar gammalt och nytt, genom att bygga en toppmodern byggnad som landar i den gamla fabriksmiljön. Stockholm Lighthouse, som ligger på höjden vid Kvarnholmens nordostliga del är Peabs första bostadsprojekt på halvön. På den plats där Stockholm Lighthouse idag växer fram stod tidigare det delvis kulturmärkta Silomagasinet, ett industrimonument av betong och stål från öns storhetstid som bagerisveriges kärnpunkt.

Totalt kommer över 7.000 personer att bo här och ytterligare 1.000 personer att arbeta här.

Siloanläggningen var i sin helhet ritat av två av våra mest kända arkitekter, Eskil Sundahl och Olof Thunström. Tillsammans med JM ersätter Peab dessa med bostadsrättslägenheter i en exklusiv och modern tappning med det tidigare Silomagasinet som modell. Ansvarig arkitekt för förslaget på vilket projektet vuxit fram var Per Wigow på Sweco Arkitekter AB.

Totalt innefattar Stockholm Lighthouse 230 lägenheter, varav Peabs del står för 130 av dessa. Huset varierar i höjd och totalt blir det 8 huskroppar med ett fyrtorn i mitten. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 2–5 rum och kök, alla med balkong eller uteplats där flera vetter mot vattnet med en panoramavy över Djurgården och Stockholms inlopp. Under huset finns ett gemensamt garage och förråd. Faciliteter som samlingslokal, relaxavdelning och bastu högst upp i huset står också till de boendes förfogande.

Fakta

Uppdrag 
3.000 lägenheter

Start
2015

Färdigställt
2030

Kund
Nacka Kommun

Samarbete
Peab Bostad tillsammans med JM och Folksam 

Ort
Kvarnholmen, Nacka

Kontaktperson: Johan Bergholm

Distriktschef, Peab Bostad

Telefon: 0733-37 28 11

Referensperson: Ulrika Andersson

Projektledare, Nacka kommun

Telefon: 08-718 80 00

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.