Fyrskeppet vägvisare i hållbart byggande

I kvarteret Brf Fyrskeppet bygger Peab sina hittills mest hållbara boenden. Byggnadernas mest klimatbelastande delar ersätts med prefabricerad ECO-Stomme och ECO-Betong, vilket ger en koldioxidbesparing på omkring 1.300 ton. Klimatfrågan är en röd tråd i hela projektet med allt från solceller, sedumtak, växt- och odlingsytor och återvunnen energi.

Fyrskeppet i Varvsstaden blir Skånes första projekt där stommen byggs utifrån konceptet ECO-Prefab. Samtliga betongprodukter i projektet utvecklas med en koldioxidreducerad betong. Ett hållbart sätt att tänka och bygga genomsyrar hela projektet. Förutom krav på själva byggnaden arbetar man med krav på underleverantörer gällande val av drivmedel för maskiner/transporter.

– Vi har sett till helheten i det här projektet när det gäller klimatfrågan. Fyrskeppet är vår vägvisare i utvecklingen mot ett mer hållbart byggande, säger Embla Winge, ansvarig för Peabs klimatkoncept.

Modern arkitektur i historisk miljö

Varvsstaden är en plats som bär på en historia. En gång i tiden drevs här varvet Kockums Mekaniska Verkstad för fartyg- och järnvägstillverkning, där många Malmöbor arbetade. I Brf Fyrskeppet knyter Peab an till denna moderna industrihistoria genom arkitektur och materialval: tegel, betong, metall, högt i tak och en industriell touch.

Varje steg viktigt för mer klimatneutral byggbransch

ECO-Stomme skapar nya förutsättningar för att bygga med lägre klimatpåverkan. Med återvunnet stål och klimatförbättrad betong minskar koldioxidutsläppen med upp till 35 procent. Genom klimateffektiv tillverkning, transport och montage bidrar ECO-Stomme till målet om en klimatneutral byggbransch.

Miljöhänsyn i tillverkning bidrar till klimateffektiv bransch

I ECO-Prefab har vi ersatt delar av cement med slagg, vilket sänker koldioxidutsläppen med upp till 50 procent. Med miljöhänsyn i tillverkningen, armering av återvunnet stål och hållbara transporter är ECO-Prefab en produkt som bidrar till en mer klimateffektiv byggbransch. 

Slagg istället för cement i klimatförbättrad betong

Betong är idag världens mest använda byggmaterial. I ECO-Betong har vi ersatt en del av cementen med slagg, en biprodukt från stålindustrin. På så sätt kan betongens klimatbelastning minska med upp till 50 procent. En väl beprövad teknik som också ger många tekniska fördelar.

Ett hållbart bostadskvarter

Embla Winge, tidigare projektledare nu utvecklingsledare för Peabs klimatkoncept, berättar i denna film om arbetet mot ett mer klimatsmart byggande och hur Brf Fyrskeppet i Varvsstaden blir vår vägvisare. Du får också höra hur Varvsstaden arbetar med återbruk för att förvalta arvet från varvet. Varvsstaden blir en hållbar stadsdel där det historiska arvet lever, men där siktet är inställt mot framtiden.

Läs mer om hur Varvsstaden arbetar med hållbarhet och upcycling här.

Fakta

Brf Fyrskeppet blir Peab Bostads tredje bostadskvarter i Malmös nya stadsdel Varvsstaden. 

Arkitekturen är modern med industriell karaktär för att knyta an till områdets historik. 

Kvarteret består av 103 bostadsrätter i fyra huskroppar, från 4 våningar upp till hela 14. 

Planerad byggstart våren 2022.

Arkitekt: Johan Celsings Arkitektkontor

Mer information om Brf Fyrskeppet

Nyfiken på bostäderna i Brf Fyskeppet? På peabbostad.se kan du läsa mer.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.