ECO-Prefab sänker koldioxidutsläpp i projekt Mälarparken

På bekvämt gångavstånd från Södertälje centrum, och med utsikt över både Södertälje kanal och Mälaren, växer nu den fjärde etappen med bostäder vid Bergviks Strand fram. Brf Mälarparken består av två nya huskroppar med totalt 63 lägenheter. För att minska klimatavtrycket under byggprocessen används ECO-Prefab, vilket sänker koldioxidutsläppen med 153 ton.

Peabs dotterbolag Byggelement introducerade i början av 2021 det klimatförbättrande konceptet ECO-Prefab. När Peab nu bygger Brf Mälarparken, består för första gången hela leveransen av prefabricerade betongelement med en lägre andel cement – byggbranschens stora klimatbov. Det får ner projektets koldioxidutsläpp med 153 ton. Motsvarande 1.700 bilresor mellan Stockholm och Göteborg.
– Södertälje växer rejält och fram till 2036 ska det byggas runt 20.000 nya bostäder i kommunen. I en så omfattande framtidssatsning är det extra viktigt att vi tar så stor miljöhänsyn som möjligt, säger Daniel Detterfelt som är regionchef på Peab Bostadsutveckling.

I nuläget kan cementen ersättas med upp till 50 procent alternativt bindemedel. Produkten som Byggelement ersätter cement med kallas Merit och består till största delen av en restprodukt från stålindustrin. I ECO-Prefab används också armering av återvunnet stål. Utöver miljöfördelalarna bibehålls betongens goda egenskaper med avseende på brandsäkerhet, ljudmiljö och minskad risk för mögel.

Södertälje växer rejält och fram till 2036 ska det byggas runt 20.000 nya bostäder i kommunen.
I en så omfattande framtidssatsning är det extra viktigt att vi tar så stor miljöhänsyn som möjligt.

Daniel Detterfelt, regionchef Peab Bostadsutveckling

En annan utmaning för att minska byggindustrins klimatavtryck är lastbilstransporterna. Men genom en investering på 15 miljoner kronor i nya lastbilsekipage med liftar för självlastning på järnvägen samt hundratalet lastbärare kan fler transporter göras på tåg. De nya lastbärarnas låga vikt gör dessutom att bilarna får ökad lastförmåga vilket gynnar miljön även i de fall järnvägstransporter inte är möjliga.
– Vår fabrik i Ucklum levererar betongelementen till terminalen i Tomteboda som är en av våra hubbar. Därifrån skickas de vidare till projekt i området kring Stockholm. Vi har ett spår där lastbilarna lastar över till järnvägsvagnarna som sedan rullar vidare till de olika byggena. Det är ett väldigt effektivt och bra sätt att minska trafiken på vägarna och framför allt är det en klimatbesparing. I enskilda projekt sparar vi 30–40 ton koldioxid genom att transportera med tåg i stället för lastbil. Dessutom använder vi grön el i fabrikerna, säger Carl Rülcker som är vd på Byggelement.

I dag är det lag på att alla nya byggnader ska ha en klimatdeklaration. Det innebär att byggherrar måste redovisa vilken påverkan en byggnad har på klimatet. Här spelar miljövarudeklarationer (Environmental Product Declaration) en viktig roll genom att erbjuda transparent och jämförbar information om ett projekts miljöpåverkan under hela dess livscykel.
– Vi anser att vi kan erbjuda marknadens bästa produkter och det avspeglas i våra miljövarudeklarationer, säger Carl Rülcker.

I enskilda projekt sparar vi 30–40 ton koldioxid genom att transportera
med tåg i stället för lastbil. Dessutom använder vi grön el i fabrikerna.

Carl Rülcker, vd Byggelement

Den första av Peabs fastigheter i Bergvik, området där Mälarparken ligger, hade inflyttning 2015. Nu byggs den fjärde, två hus med 63 lägenheter, som kommer att vara inflyttningsklar i slutet av 2022. Husen ligger på bekvämt gångavstånd till Södertälje centrum, nära vacker natur och grönskande parker. Samtliga bostäder är Svanenmärkta vilket innebär att de lever upp till tuffa krav på miljöprestanda inom till exempel resurseffektivitet och materialval. Inom Peab finns flertalet medarbetare med erfarenhet av att arbeta enligt denna miljöcertifiering, samt diplomerade Svanen-samordnare som stöttar projekten.
– Svanen är Nordens officiella miljömärkning och ställer krav på de material som används för att säkerställa en hälsosam livsmiljö och minska ett projekts miljöpåverkan. Vi stämmer av med alla leverantörer för att säkerställa att deras produkter lever upp till certifieringen, säger biträdande entreprenadingenjör Sandy Koro.

För att ytterligare säkerställa att bygget av Brf Mälarparken får minimal miljöpåverkan utför Peab extra miljöronder.
– Normalt sett görs det kvartalsvis, men i det här projektet har vi valt att göra det en gång i månaden för att inget ska falla mellan stolarna, säger platschef Fredrik Wiklund Bredelius.

Fakta ECO-Prefab
Med ECO-Prefab kan koldioxidutsläppen sänkas upp till 50 procent. Detta görs genom:

  • Ersätta en del av cementen i betongen med alternativt bindemedel.
  • Använda armeringen av återvunnet stål.
  • Använda grön el i fabrikerna.
  • Så långt det är möjligt transportera de färdiga produkterna med tåg.

Fakta

Uppdrag
64 lägenheter

Kund
Peab Bostad

Byggtid
2021-2022

Certifiering
Miljömärkning Svanen

Kontakt

Daniel Detterfelt

Regionchef, Peab Bostadsutveckling

Telefon: 0707-79 42 54

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.