Offentliga lokaler

Att bygga skolor är att bygga för framtiden

Peab är Sveriges största skolbyggare, det framgår av en rapport framtagen av Byggfakta. Vi gillar att bygga skolor eftersom det verkligen är att bygga för framtiden.

Foto: Petra Bindel

Magasinet 211, Malmö

Magasinet 211 är en hundra år gammal byggnad i Varvsstaden, som genom en unik varsam ombyggnad omvandlats från industrifastighet till modern kontorsbyggnad. Det är en av byggnaderna som har får nytt liv i Kockums gamla varvsområde i centrala Malmö, en tidigare otillgänglig plats som nu öppnas upp för Malmöborna.

Foto: Peter Steen

Gasklocka 2, Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är ett av Sveriges största pågående stadsbyggnadsprojekt. Här omvandlas tidigare industrimark till stad, ett sätt att bygga långsiktigt och hållbart. Här får också gamla gasklockor nytt liv.

Illustration: Hemsö Fastighets AB

Ljungs-Hälle förskola, Ljungskile

Peab har fått uppdraget att bygga Ljungs-Hälle förskola i Ljungskile. Uddevalla är en växande kommun och behovet av förskoleplatser är stort, därför är den nya förskolan ett välkommet bidrag till kommunens skolbestånd. Ljungs-Hälle förskola kommer att byggas enligt miljömärkningen Svanen där stor hänsyn tas till hållbara material.

Foto: Peter Steen

Uppsala Stadshus, Uppsala

Stadshuset i Uppsala har genomfört en om- och tillbyggnad med syfte att skapa ett högkvalitativt stadshus med omgivande allmän plats för kommunala förvaltningar och förtroendevalda politiker. De kommunala förvaltningarna har fram till idag varit utspridda på olika adresser, men genom att bygga ut stadshuset kan nu 1.800 medarbetare istället sitt...

Magasin 113, Göteborg, Frihamnen

Peabs projektutvecklare har i nära samarbete med konceptutvecklaren A house tagit fram ett förslag som ska bli en strategiskt viktig katalysator och symbolbärare för många av de värden som Göteborgs stad eftersträvar. Tillsammans med de bästa i branschen skapas här ett spännande koncept med kreativa näringar och digitala upplevelser i centrum.

Illustration: Strategisk Arkitektur

Simhall vid Arenastaden, Solna

Den nya fastigheten byggs bredvid Ulriksdals idrottsplats, i nära anslutning till tre befintliga ishallar, Arenastaden och Friends Arena. Hela simanläggningen kommer att bli cirka 5 000 kvadratmeter stor och vara dimensionerad för 360 badgäster.

Illustration: AIX Arkitekter

Ålstaskolan, Barkabystaden

Den nya för- och grundskolan i Barkarbystaden, nordväst om Stockholm, kommer att ge plats åt 240 förskolebarn och 350 elever från årskurs ett till sjätte klass.

Illustration: Norconsult

Vård- och omsorgsboende, Södertälje

Det nya vård- och omsorgsboendet Hantverkaren 2, i Södertälje, på cirka 5.800 kvadratmeter kommer att inrymma 72 lägenheter.

Vilunda fotbollshall, Upplands Väsby

Genom lokal och regional samverkan nyttjar vi våra gemensamma resurser och bygger en ny fotbollshall i Vilundaparken, Upplands Väsby.

Illustration: We Group

Simhall, Uddevalla

Simhallen är efterlängtad och ska bland annat innehålla 50-meters bassäng, hoppbassäng och barnbassäng. Simhallar är särskilt komplexa projekt där tidigare erfarenhet av liknande projekt väger tungt. Här bistår Peabs kompetensgrupp inom badhusbyggnation, med stor erfarenhet av att bygga simhallar runt om i landet, med rådgivning till den lokala...

template
template
template

template

template

template

template

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.