Drift och underhåll, Burlövs kommun

Den 1 april 2020 tog Peab över skötsel och underhåll av gator, vägar, parker, idrottsplatser och allmänna platser i Burlövs kommun, vilket tidigare sköts i Burlövs kommuns egen regi.

Entreprenaden innebär ett övertagande av den personal som tidigare jobbat med kommunens utemiljö, samt övertag av fordon och maskiner.

Entreprenaden omfattar bland annat gräsklippning och slåtter, skötsel av träd, buskar och perenner. Skötsel och tillsyn av lekplatser och idrottsutrustning samt renhållning som exempel; tömning av papperskorgar och sopning av gator, parkeringsytor och gång- och cykelbanor. I uppdraget innefattar också skötsel av idrottsplatserna i kommunen. Under säsong klipps fotbollsplanerna och linjeras varje vecka.

Utöver driftsuppdraget stöttar Peab även upp vid anläggningsarbeten, allt ifrån skyltuppsättning till brunnsbyten och anläggande av nya ytor.

Under hela året står Peabs för jourhållning på samtliga gator, vägar, gång- och cykelbanor samt fastigheter.

På vintern omfattar uppdraget även vinterväghållning på samtliga gator, vägar, gång- och cykelbanor samt fastigheter inom kommunen.

Förutom tillsyn, som är en väsentlig del i uppdraget, ingår många administrativa tjänster som; inventeringar och åtgärdsförslag, information till kommunens kundtjänst och inte minst till allmänheten.

Fakta

Uppdrag
Entreprenaden omfattar bl a gräsklippning och slåtter, skötsel av träd, buskar och perenner. Skötsel och tillsyn av lekplatser och idrottsutrustning samt renhållning som exempel; tömning av papperskorgar och sopning av gator, parkeringsytor och gång- och cykelbanor. I uppdraget innefattar också skötsel av idrottsplatserna.

Kund
Burlövs kommun

Utförandetid
2020 - 2023 med möjlighet till förlängning i upp till 5 år

Entreprenadform
Totalentreprenad med funktionsansvar

Kontakt

Magnus Skogar

Projektchef, Peab

Telefon: 0733-37 35 97

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.