Drift och underhåll, Lomma kommun

Peab utför en totalentreprenad med funktionsansvar inom drift och underhåll åt Lomma kommuns gatu- och parkenhet samt fastighet, som handhar kommunens alla skolor, förskolor och äldreboende. Uppdraget är ett brett åtagande som spänner över verksamhet så som park, gata och stränder.

Inom parksskötsel utförs bland annat gräsklippning och ängsslåtter. Löpande skötsel och underhåll görs på träd, buskage och naturlika planteringar med tillhörande gallringsprogram under vintersäsongen.

I övrigt sköter Peab även vattenanläggningar, perenner, markutrustning och lekplatser med årliga säkerhetsbesiktningar och löpande underhåll.

I åtagandet omfattas även blomster- och utsmyckningsprogram som sträcker sig över årets säsonger.

Renhållning av kommunens gator, gång- och cykelbanor, hårdgjorda ytor, renhållning av parkytor och tömning av papperskorgar och hundlatriner. Underhåll på gator som vägsläntsklippning, potthålslagning och utjämning av grusvägar samt skötsel och uppsättning av vägmärken och gatuskyltar.

Under vår och sommar sköter Peab om badstränder och hundbadplatser genom renhållning, tångrensning, städning av toalettbyggnader, tillsyn och skötsel av livräddningsutrustning, samt bryggor och flytflottar.

På skolor, förskolor och äldreboende utförs gräsklippning och löpande underhåll på buskage, träd och perennytor. Renhållning på skolgårdar och uteplatser utförs under årets alla säsonger. På skolor och förskolors lekutrustning utförs säkerhetsbesiktningar för att säkerställa säkerheten

Under vintersäsongen står Peab för jourhållning på samtliga gator, vägar, gång- och cykelbanor samt fastigheter.

Förutom tillsyn som är en väsentlig del i uppdraget ingår många administrativa tjänster, med inventeringar och åtgärdsförslag. Information till kommunens kundtjänst och inte minst till allmänheten.

Fakta

Uppdrag
Drift och underhåll av gatu- och parkenhet samt fastighet, som handhar kommunens alla skolor, förskolor och äldreboende

Kund
Lomma kommun

Utförandetid
Apr 2017 – Mar 2022 + 2+ 2 år

Entreprenadform
Totalentreprenad med funktionsansvar

Kontakt

Magnus Skogar

Projektchef, Peab

Telefon: 0733-37 35 97

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.