E20 Alingsås (Bälinge) – Vårgårda

Peab har på uppdrag av Trafikverket byggt 15 kilometer motorväg mellan Alingsås och Vårgårda. Sträckan, som tidigare varit olycksdrabbad, får en ny sträckning med planskilda korsningar för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

I projektet har Peab anlagt en helt ny vägsträcka parallellt med befintlig väg, byggt planskilda korsningar, en faunabro och även anlagt ett flertal enskilda vägar. Tack vare god framdrift i projektet och gott samarbete tillsammans med beställaren kunde vägen öppnas tidigare än planerat. I december 2020, mer än ett halvår innan beräknat öppningsdatum, rullar bilarna på den nybyggda E20-sträckan mellan Alingsås och Vårgårda.

Nytänkande kvalitetsarbete och omtanke om miljön

Med hjälp av ett nydanande kvalitetsarbete och ECO-asfalt har projektet även kunnat minska de totala utsläppen av CO2.

– Vi har gjort en hel del för att kunna minska projektets totala CO2-utsläpp. Bland annat har vi kunnat minska mängden asfalt i projektet genom att göra beläggningen tunnare utan att göra inverkan på vägens livslängd och kvalitet. Vi har också använt ECO-Asfalt, framställd med koldioxidneutral bioolja, på hela sträckan. Det har gjort att vi minskat vår klimatpåverkan, utan att vägens egenskaper påverkas, berättar Ioannis Strantzalis, arbetschef på Peab.

Under vägbygget har sträckans miljövärden värnats på ett annorlunda sätt. Längs den nya vägsträckningen rinner Bäsjöbäcken, en speciell plats för lekande fiskar. Vanligtvis leds bäckar om utan problem men just den här delen av bäcken, där motorvägen passerar över, var svårflyttad och en extra viktig del för fiskens fortplantning.

– För att livet i bäcken skulle kunna fortsätta som vanligt under hela byggtiden byggde vi ett bäckskydd i form av en tunnel gjord av stora träbalkar, sten, grus och markduk. Uppe på detta skydd fortsatte byggnationen under närmare två års tid med tunga arbetsfordon som passerade på en byggväg rakt ovanpå bäcken, berättar Lars Bergström, projektchef på Peab.

Genom kontinuerliga mätningar har Trafikverkets miljöspecialister kunnat säkerställa att fiskarna har kunnat leva sitt vanliga liv trots ovanlig aktivitet ovanför vattenytan. Till den färdiga konstruktionen valde Peab tillsammans med Trafikverket en annan typ av bro med bropelare placerade längre ifrån bäckfåran för att bäcken ska kunna fortsätta sin ursprungliga väg genom landskapet.

– Det finns stora miljövärden där etappen byggts, särskilt kopplade till bäckar och vattendrag. Här har vi haft ett givande samarbete där vi tillsammans hittat lösningen, säger Björn Elfström, projektledare Trafikverket.

Bilderna får användas av redaktionell media i sammanhang som rör trafikstart E20 Bälinge-Vårgårda, fotografens namn ska anges. Foto: Kasper Dudzik

Fakta

 • Totalentreprenad i samverkan med Trafikverket
 • Byggstart 2018, trafikpåsläpp december 2020
 • Ny sträckning av E20 mellan Alingsås och Vårgårda  
  - 15 kilometer ny vägsträcka anläggs
  - Faunabro, planskilda korsningar, mittremsa med vägräcke byggs
 • Delaktiga i projektet: Peab Anläggning, Peab Grundläggning, Swerock, Lambertsson, Peab Asfalt och Peab Anläggningsteknik

Kontakt

Ioannis Strantzalis

Produktchef, Peab

Telefon: 0725-33 79 25

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.