Ombyggnad av E22, Lund

Trafikplats Lund Södra på E22 och väg 108 trafikeras dagligen med över 50.000 fordon. Den höga belastningen ger vid vissa tidpunkter upphov till köer på avfartsramperna som sträcker sig ut på E22.

Trafikplats Lund Södra får en ny utformning med cirkulationsplats och klöverbladsramper och samtliga broar på sträckan ersätts med nya. Väg 108 mellan Staffanstorp och Lund breddas till 2+2-körfält med mittseparation och broar för planfri korsning av vägar samt gång- och cykelvägar. Det skapar en säkrare trafiksituation med högre kapacitet att hantera mängden fordon, vilket samtidigt förbättrar möjligheterna till arbetspendling samt framkomligheten för kollektivtrafik och godstransporter. E22 kommer att vara öppen för trafik med undantag av några helgavstängningar.

Trafikverket ställer höga miljökrav på projektet, däribland ska utsläpp av växthusgaser och energianvändning minska med minst 42 procent i förhållande till utgångsläget.

– Det är ett stort och komplext arbete vi tar oss an och det passar oss. Utmaningen blir att störa trafiken så lite som möjligt. För att möta de högt ställda klimatkraven kommer vi bland annat att använda ECO-Betong och ECO-Asfalt i projektet, säger Göran Wiking, regionchef på Peab.

– Bättre trafiksäkerhet och framkomlighet för kollektivtrafiken, de som arbetspendlar och näringslivets transporter. Det blir vinsterna när Trafikverket bygger om i trafikplatsen Lund Södra och på väg 108 mellan Staffanstorp och Lund, säger Katja Phelan, Trafikverkets projektledare.

Fakta

Uppdrag
Ombyggnad av E22 Trafikplats Lund Södra samt väg 108 mellan Staffanstorp och Lund

Kund
Trafikverket

Byggtid
Februari 2024 - december 2026

Entreprenadform
Totalenreprenad

Kontakt

Patrik Magnusson

Avdelningschef, Peab

Telefon: 0733-37 58 91

Tom Nordlindh

Projektchef, Peab

Telefon: 0733-37 52 00

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.