Nya sträckningen av motorvägen E22 mellan Sätaröd och Vä i Skåne klar sex månader innan utsatt tid

Peab fick uppdraget att bygga cirka 16 km ny motorväg. Den nya motorvägen har minskat trafikmängden inne i samhällena Sätaröd, Sandhusen och Tollarp, vilket gett en förbättrad boendesituation och ökad framkomlighet.

I projektet ingick bland annat omläggning och nybyggnad av korsande enskilda- och allmänna vägar samt 26 stycken nya broar, där 22 st är betongbroar och 4 st rörbroar.

Det har varit stort fokus på ytvattendragen eftersom de är skyddsvärdar åt olika organismer som lever i vattendragen.

I projektet användes:

  • cirka  800.000 ton grusmaterial
  • 300.000 kvm asfalt
  • 15.000 m3 betong
  • massförflyttning av cirka 700.000 m3 varav 100.000 m3 berg

Uppdraget var en totalentreprenad och startade i januari 2018 och är klar för trafikpåsläpp 10 december 2020, sex månader före utsatt projekttid.

Fakta

Uppdrag
Cirka 16 km ny motorväg, omläggning och nybyggnad av korsande vägar och 26 nya broar.

Kund
Trafikverket

Byggtid
Januari 2018 - december 2020

Entreprenadform
Totalentreprenad

Delaktiga i projektet
Peab Anläggning AB
Peab Grundläggning AB
Peab Asfalt AB
Swerock AB
Cliffton
Lambertsson (kran/rental/TA)

Mer information
Trafikverkets sida om projektet

Går det att gjuta en motorvägsbro på endast 30 timmar?

Se hur det gick till att gjuta hela bron i en fas, utan avbrott. Mer information om gjutningen finns på Swerocks webbplats.

Peab Asfalts film om motorvägsutbyggnaden

I filmen visas arbetet med nya den sträckningen av E22 mellan Sätaröd och Vä. Mer information om projektet finns på Peab Asfalts webbplats.

Kontakt

Patrik Magnusson

Avdelningschef, Peab

Telefon: 0733-37 58 91

Dela det här på: