E45 Lilla Bommen – Marieholm

Mitt i centrala Göteborg har ett omfattande vägprojekt, sänkningen av E45, utförts. Projektet innebar att E45 anpassades till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse, exploateringen av nya Gullbergsvass och en framtida utformning av Marieholmsmotet. Den nya tunneln är inte bara en biltunnel utan utgör grundläggningen för fyra framtida kvarter och är därför en viktig del i Göteborgs stadsutveckling.

I projektet ingick det att sänka ner E45 sex meter mitt inne i centrala Göteborg längs en sträcka på cirka 900 meter. Halva sträckan har  överdäckats, vilket skapat möjlighet för bebyggelse ovanpå tunneltaket.

Vi har schaktat bort cirka 500.000 kubikmeter totalt i
projektet varav cirka 300.000 kubikmeter var lös lera.

Två stora utmaningar i projektet var trafiken och den så kallade Göteborgsleran:

1. Trafiken

– Vår arbetsplats låg mitt inne i centrala Göteborg där 60.000 fordon passerade varje dygn. För att möjliggöra vår produktion innefattade projektet ett antal trafikomläggningar. Dessa krävde stor planering och ett högt säkerhetstänk då dessa påverkade såväl tredje man som vår egen personal. Till detta kom logistiken med våra leveranser och övriga fordon som skulle in och ut på arbetsplatsen mitt i rusningstrafiken. Det krävde noggrann tidsplanering för att allt skulle flyta, säger Patrik Magnusson, arbetschef på projektet.

2. Göteborgsleran

– Vi har schaktat bort cirka 500.000 kubikmeter totalt i projektet varav cirka 300.000 kubikmeter var lös lera, fortsätter Patrik. Geotekniken var därför oerhört viktig i detta projekt och det krävde dagliga mätningar. För att stabilisera och klara belastningarna installerade vi cirka 4.500 stycken betongpålar av olika typ och längd. De flesta pålarna var 65 meter långa av en egenutvecklad påltyp, med en extra stor lastkapacitet. Detta innebar färre pålar och därför minskade geotekniska problem. Det blev totalt cirka 275.000 meter betongpålar som installerades ner i marken. Pålarna tillverkades i egna fabriker och transporterades av Swerock.

Foto: Markus Esselmark
Foto: Markus Esselmark

Fakta

 • Totalentreprenad i samverkan med Trafikverket
 • Byggstart våren 2016, trafikpåsläpp december 2020, entreprenaden slutbesiktigades juni 2021
 • Nedsänkning av E45 sex meter längs en sträcka på 900 meter
  - En ny 400 m lång betongtunnel
  - Två stycken sex meter höga 500 meter långa stödmurar
 • Två nya trafikmot på E45
 • Kontraktssumma 1.023 miljarder kronor
 • Delaktiga i projektet: Peab Anläggning, Peab Grundläggning, Peab Asfalt, Swerock och Lambertsson

Mer information

Patrik Magnusson

Avdelningschef, Peab

Telefon: 0733-37 58 91

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.