Nytt färjeläge i Karlshamn

I Stillerydshamnen i Karlshamn, Blekinge har vi på uppdrag av Karlshamn Hamn byggt ett nytt färjeläge, RoRo3*.

Viktigt nytt steg för affärshamnen Karlshamn

Hamnutbyggnaden är en viktig länk för tillväxten av godsflödena i godsstråken mot öst, hamnen och färjeterminalen ingår i godsstråken mellan Sverige/Norge och de nya marknaderna i Baltikum/CIS, Östeuropa och vidare mot Asien.

Den kompletterar Trafikverkets satsning på Sydostlänken - den delvis felande järnvägssträckan från Södra Stambanan via Älmhult-Olofström till Karlshamn - och öppnar för ett effektivare och fortsatt ökat godsflöde via Karlshamn.

Vi är en lokal samhällsbyggare och en av anledningarna till att vi fick entreprenaden är
vår förmåga att samverka internt för att säkerställa rätt resurser under hela projektet.

Göran Wiking, regionchef Peab

Arbeten i entreprenaden

I projektet ingick att anlägga ett nytt färjeläge på östra sidan av befintlig kaj 101 samt att fördjupa och bredda västra hamnbassängen. Utöver detta anlade vi platsgjutna erosionsskydd i östra och västra hamnbassängen. Muddermassor togs om hand och återanvändes som utfyllnad inom hamnområdet. Vi utförde även schaktning, spontning och sprängning. Projektet omfattade komplicerade grundläggningsarbeten med spont och pålning, sjöarbeten samt många betongarbeten både över och under vatten.

En stor utmaning i projektet har varit att omfattande arbeten skulle utföras både i och ovanför vattenytan i hamnbassängen och hamninloppet strax intill färjeläget. Färjetrafiken mellan Stilleryd-Klaipedia var i full drift under hela projekttiden, vilket medförde stort säkerhetstänk och planering då projektet omfattade mycket dykarbeten och grundläggingsjobb under vatten.

En stor arbetspråm användes vid byggnation av dykdalber och montering av smide och hamnutrusning då detta skedde över öppet vatten.

Miljöbesparande åtgärder

  • Schakt sorterades och återanvändes i projektet
  • All gjutning utfördes med Peabs ECO-Betong
  • All beläggning är utförd med Peabs ECO-Asfalt

 

* Ro-ro-fartyg (av engelskans roll on, roll off) är lastfartyg som är konstruerade för att fartygets last lätt ska kunna köras ombord och i land. Detta kan ske genom ramper i fartygets för och akter eller vid fartygets sidor.

Uppdrag
Anläggande av nytt färjeläge

Kund
Karlshamns Hamn

Byggtid
Februari 2020 - februari 2022

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Delaktiga i projektet
Peab Anläggning, Peab Grundläggning, Peab Marin, Peab Asfalt, Lambertsson och Swerock

Kontakt

Joakim Sörenby

Projektchef, Peab

Telefon: 0707-79 43 90

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.