Fästningspiren i Varberg

Pirhuvudet på Fästningspiren är en viktig vågbrytare för att säkra farleden in i Varbergs hamn. Tillsammans med Klöverpiren skyddar Fästningspiren hamnen och kustremsan innanför, samtidigt som den är ett populärt utflyktsmål för fritidsfiskare och badgäster. Då pirhuvudet har omfattande korrosionsskador på stålsponten förstärks det nu i ett omfattande reparationsprojekt.

Peab utför förstärknings- och gjutningsarbeten på pirhuvudet under våren och sommaren 2019. Under arbetet är hela piren stängd för allmänheten.

Vid renovering av pirer, vågbrytare och kajer påverkas arbetet, och därmed tidplanen, av många faktorer som inte går att påverka som till exempel vattenstånd, vindförhållanden och havsbottnens beskaffenhet.

Ingen dag är den andra lik, och det är en del av tjusningen med att jobba i den här typen av projekt.

Kent Fredriksson, platschef

Med många års erfarenhet av bland annat brobyggen och kajrenoveringar har han en klar bild av vad som krävs för ett lyckat projekt – det gäller att ha ordning på ekonomi och dokumentation från början till slut, att skapa en bra arbetsgrupp som är lösningsorienterad och öppen för nya idéer, samt att ständigt arbeta för bra kommunikation och förtroende både gentemot beställaren och inom arbetsgruppen, inklusive underentreprenörer.

- De enda dumma idéerna är de som aldrig kommer upp på bordet. Det är inte alltid verkligheten stämmer överens med vad man tänkt sig i planeringsstadiet, och då är det bra att kunna ge förslag på alternativa lösningar - även i de projekt där det inte är vi själva som ansvarar för hur uppgiften ska lösas.

Renoveringen av Fästningspiren består i huvudsak av två delar; undervattensgjutning (forma och armera) samt överbyggnad och ytskikt. Ett dyklag från Svensk Sjöentreprenad ansvarar för alla arbeten under vattenytan, som kapning av stålrör, form och gjutning.

En av utmaningarna i projektet är logistiken. På grund av pirens begränsade bärighet kan bara en betongbil i taget köra ut på piren, vilket gör att gjutningarna tar längre tid än vad de skulle gjort om flera bilar kunnat köra samtidigt. En pumpslang förs ner till botten av gjutformen inuti piren, sedan gjuts sammanlagt tre lager betong ovanpå varandra. Anläggningsdykarna går ned med jämna mellanrum för att kontrollera att betonglagret blir jämt.

Fakta

Uppdrag
Förstärkning och renovering av pirhuvud/vågbrytare

Kund
Varbergs kommun

Byggtid
2019

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontakt

Kent Fredriksson

Platschef

Telefon: 0733-33 93 40

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.