Förvaltningsrätten på Heden, Göteborg

Just nu genomför Peab en större om- och tillbyggnation av Förvaltningsrätten i Göteborg. Ombyggnationen görs på uppdrag av Skandia Fastigheter för att möjliggöra fler salar och större utrymmen för Domstolsverkets besökare.

Om- och tillbyggnationen av Förvaltningsrättens lokaler på Heden i centrala Göteborg sker för att tillgodose verksamhetens växande behov. Projektet innebär en fyra våningar hög tillbyggnad som kommer att erbjuda domstols- och kontorsytor på cirka 2.300 kvadratmeter, samt en genomgripande renovering av de befintliga lokalerna. Detta sker medan verksamheten fortlöper, vilket kräver en noggrann planering och samordning. Den nya strukturen kommer även att inkludera en modern entré och en säkerhetssluss, vilket förstärker byggnadens funktion och säkerhet.

– Vi är glada och stolta över att vara delaktiga i att skapa nya lokaler till Skandia Fastigheter och deras hyresgäst i Domstolsverket. Som samhällsbyggare är detta ett mycket viktigt uppdrag, säger Robert Capalov Johansson, arbetschef på Peab.

Att arbeta i pågående verksamhet kräver en väl sammanhållen arbetsstyrka och en stark samarbetsanda. Peabs samverkansmodell är ett verktyg man använt för att skapa en effektiv och flexibel arbetsprocess med en bra kommunikation.

– Vi har ett jättefint samarbete här på Förvaltningsrätten, alla inblandade parter, från beställare till slutanvändare är involverade i byggnationen på olika sätt. Vi skapar en god arbetsmiljö genom samverkan där alla strävar mot samma mål. För oss är det viktigt att leverera ett projekt som inte bara uppfyller dagens krav utan ska också är hållbart för framtiden, säger Robert Capalov Johansson.

Hållbarhetsinitiativ och cirkulärt byggande

Ombyggnationen av förvaltningsrätten har ett stort fokus på hållbarhet med målet att minska klimatpåverkan genom cirkulärt byggande. Stommen i tillbyggnaden kommer att vara ett alternativ med mindre klimatbelastning än traditionella stålstommar. Stort fokus läggs även på återbruk av material som kabelstegar, ventilation, radiatorer, glaspartier och textilmattor. Detta återspeglar både Peabs och Skandia Fastigheters engagemang för hållbar samhällsbyggnad.

Peab förstärker även sitt sociala ansvar genom att integrera ett samarbete enligt Peabs sociala hållbarhetsstrategi Peab Life. I linje det tidigare genomförda projektet Platinan i Göteborg och ”Platinans plantskola”, har nu Peab inlett ett samarbete med Burgårdens anpassade gymnasium. Det betyder att 70 elever från estetik och mediaprogrammet får möjlighet att följa projektets utveckling, delta i studiebesök under byggnationen och få insyn i byggprocessen samt rättslokaler. Under sommaren 2024 kommer eleverna också erbjudas sommarjobb på Peab där de får vara med och testa på yrket som snickare.  Detta initiativ ger eleverna värdefulla praktiska erfarenheter och en möjlighet att kombinera samhällsbyggnadsfokus i deras kärnämnen.

Om- och tillbyggnaden av Förvaltningsrätten är en totalentreprenad som startade i november 2023 och färdigställs i december 2025. Detta projekt är ett fint exempel på Peabs förmåga att kombinera teknisk expertis med ett engagemang för hållbarhet och socialt ansvar. Det är en vision som inte bara formar byggnader utan också samhällen, och som visar vägen för framtida byggprojekt.

Fakta

Uppdrag
Om- och tillbyggnad av kontor och rättslokaler

Kund
Skandia Fastigheter och hyresgäst Domstolsverket

Byggtid
2023 – 2025

Entreprenadform
Totalentreprenad

Kontakt

Robert Capalov Johansson

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 59 87

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.