Gårda Vesta - Hälsa och välmående i fokus på Göteborgs första WELL-certifierade byggnad

Stadsdelen Gårda i Göteborg håller på att få en ny siluett, här växer höghusen upp vid sidan av gamla landshövdingehus och tegelbyggnader. Peabs bidrag i stadsdelen är kontorsfastigheten Gårda Vesta som byggs på uppdrag av Platzer fastigheter. Gårda Vesta är unikt på flera sätt. Trapphusen som pryds av muralmålningar utgör förmodligen världens högsta konstgalleri, fastigheten är den första i Göteborg att certifieras enligt WELL-building och den höga höjden har man nått genom glidformsgjutning.

Gårda Vesta har med sina 97 meter över havet och cortenstålsklädda fasad onekligen blivit ett nytt landmärke i Göteborg. Byggnaden består av två huskroppar på 25 respektive 14 våningar som sammanbinds av en lägre byggnad. Fastigheten rymmer i huvudsak kontor men även restaurang och en stor terrass på våning 8.

Snabbväxande höghöjdsarbete

Under arbetet med fastighetens hisskärnor såg det nästan ut som om huset växte upp ur marken. Detta eftersom man använde metoden glidformsgjutning där betongformen glider uppåt genom en kontinuerlig process och en hastighet av cirka 3 höjdmeter per dygn. När väl hisskärnorna var färdiggjutna stod Gårda Vesta där som två smala betongkonstruktioner och det var många Göteborgare som undrade om huset skulle se ut på det sättet.

Så var dock inte fallet. När hisskärnorna var i topp började husets stålkonstruktion växa fram för att därefter kläs med cortenstål och stora glaspartier i fasaden.

– Det här är ett projekt utöver det vanliga på många sätt. Utöver den höga höjden och allt det för med sig bygger vi även i innerstadsmiljö med trånga ytor och mycket människor i rörelse. Detta är ett projekt som ställt otroligt höga krav på tidsplanering, arbetsmiljö, logistiksamordning och flexibilitet, säger Johan Larsen, arbetschef på Peab.

Fokus på arbetsmiljö, hälsa och välmående

Huset ska certifieras enligt både BREEAM och WELL-building. BREEAM fokuserar på byggnadens miljöprestanda utifrån ett antal områden så som energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Certifieringen WELL-building fokuserar istället på hälsa och trivsel på arbetsplatsen utifrån bland annat kvalitet på luft, ljud, ljus, temperatur och rörelse. Exempel på utformning som ska främja rörelse och välmående går att hitta i trapphusen där det ljuder fågelsång och väggarna är täckta med muralmålningar från svenska konstnärer.

Foto: Markus Esselmark
Foto: Markus Esselmark

Arbetet med att certifiera byggnaderna enligt BREEAM och WELL-building inleddes vid projekteringen och har sedan löpande följts upp under produktion och även efter byggnadens färdigställande. Gårda Vesta är det första kontorshuset i Göteborg att certifieras enligt WELL-building.

Gårda Vesta är också det första WELL-certifierade hus som Peab bygger, vilket inneburit en hel del arbete och utmaningar men framförallt lärdomar. Att certifiera en fastighet enligt både BREEAM och WELL innebär framförallt mycket uppföljning. Entreprenören ska ha kontroll på alla de produkter som används och de material som byggs in i fastigheten. En lärdom från arbetet med certifieringarna är att ta bra stöd från assessorn, det vill säga den som följer upp arbetet fram till certifiering, samt att på ett enkelt sätt förklara arbetsprocessen för alla som arbetar i projektet.

Även under produktion har stort fokus legat på arbetsmiljöarbetet. Fredrik Christiansen, platschef på projektet, berättar att både arbetet på hög höjd och den trånga innerstadsmiljön bidragit till ökade arbetsmiljörisker men även ökad medvetenhet hos medarbetarna i projektet kring vikten av att bidra till en säker produktion.

– Arbete på hög höjd innebär såklart risk för både fallolyckor och fallande föremål. Jag är väldigt nöjd med hur vi har hanterat riskerna genom hela projektet. Vi har arbetat proaktivt med riskobservationer, det vill säga att man rapporterar och åtgärdar potentiella risker innan de orsakar en skada. Vi har haft arbetsmiljön högst upp på agendan i alla mötesfora och gått igenom inrapporterade riskobservationer samt hur de har åtgärdats. Vi har lärt oss av varandra, vissa entreprenörer har haft mer erfarenhet av att arbeta på hög höjd och andra mindre, genom att prata mycket och ha ett proaktivt erfarenhetsutbyte har vi hanterat arbetsmiljöarbetet på ett mycket bra sätt.

Tidsplanering A och O för en bra leverans

Som i alla projekt har tidsplaneringen varit en avgörande faktor för en bra framdrift. Tidigt under processen upprättade man en tydlig strukturplan där man definierade i vilken ordning alla moment skulle genomföras utifrån framtagna handlingar. Därefter tog man fram en tidplan som var uppdelad blockvis utifrån hur man valt att organisera sig. Genom hela projektet har uppföljning av tidplanen varit viktig, att alla har en aktuell bild över var någonstans man befinner sig. Grunden har varit att tidigt upprätta en tydlig ansvarsfördelning och att hitta nivån för kommunikationen samt säkerställa att information når ut till hela organisationen.

Det officiella första spadtaget för projektet togs i januari 2019, då hade grundläggningsarbetena redan pågått i över ett år. Den första hyresgästen, Skatteverket, flyttade in på sina 17.000 kvm under hösten 2020, under första halvåret 2021 flyttar ytterligare hyresgäster in löpande och projektet som helhet överlämnas i september 2021.

Uppdrag
Nybyggnation av kontorsfastighet. Ca 35.900 kvm BTA

Kund
Platzer Fastigheter AB

Byggtid
2017 - 2021

Kontraktssumma
770 Mkr

Entreprenadform 
Totalentreprenad i partnering

Peabs verksamheter i projektet
Anläggning, Anläggningsteknik, Bygg, Peab teknik, Industri, Grundläggning, Swerock, Lambertsson

Mer information
www.gardavesta.se

Kontakt

Stellan Haraldsson

Regionchef Peab

Telefon: 0733-37 35 29

Johan Larsen

Arbetschef Peab

Telefon: 0733-37 31 06

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.