Spännande renässans för Gasklocka 2

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är ett av Sveriges största pågående stadsbyggnadsprojekt. Här omvandlas tidigare industrimark till stad, ett sätt att bygga långsiktigt och hållbart. Här får också gamla gasklockor nytt liv.

Bebyggelsen i området knyter delvis an till Gasverket där gasproduktionen upphörde 2011. Gasklocka 2 är en av de bäst bevarade byggnaderna i gasverksområdet och har förutom stort kulturhistoriskt värde för området även potential för nya spännande användningsområden.

Gasklockan ritades av Ferdinand Boberg och stod klar 1899. Gasklockans stora vilande byggnadsvolym består av höga murar som står på en sockelmur av granit. De röda tegelfasaderna består av trettiotvå fack med lika många kraftiga strävpelare. Varje fack rymmer tre fönsterpar med raka valv.

På uppdrag av Stockholms stad utför Peab förberedande arbeten för att omvandla Gasklocka 2 till en ny scen med ett brett utbud av kultur och evenemang. Det yttre skalet bibehålls och restaureras varsamt för att behålla karaktär och kulturhistoriskt värde.

I entreprenaden ingår rivning av befintlig takkonstruktion, rivning och sanering av befintlig installation i gasklockan, nya öppningar i befintlig konstruktion, losshållning av berg, grundläggning, gjutning av bottenplatta, angöring, utvändig dränering av byggnaden samt grovjustering av anslutande ytor. I nästa etapp byggs ett nytt tak och den nya scenen.

Läs mer om Norra Djurgårdsstaden på Stockholm stads projektsida.

Fakta

Uppdrag
Förberedande arbeten för att omvandla Gasklocka 2 till en ny scen

Kund
Stockholms stad, exploateringsnämnden

Byggtid
2021-2023

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontakt

Michael Edberg

Avdelningschef, Peab

Telefon: 0733-37 27 16

Dela det här på: