Gjuteriet - en ikonisk byggnad på en historisk plats

Gjuteriet ligger i det 180.000 kvm stora området Varvsstaden mitt i Malmö City och som nu omvandlas till en ny stadsdel med stort hållbarhetsfokus. Gjuteriet är ett projekt som från start har följt områdets hållbarhetsstrategi fullt ut.

Vid starten av ombyggnadsprojektet bestod den K-märkta byggnaden av tre ruinliknande ytterväggar och en befintlig stålstomme. Innan någon byggnation kunde starta har man under en längre tid genomfört en omfattande marksanering då Kockum tidigare bedrivit tung varvsindustri på platsen.

Peab har i sitt stadsutvecklingsprojekt Varvsstaden, skapat något som kallas Materialbanken. I denna fysiska och digitala bank, lagras material från byggnader som demonteras på området i väntan på att användas som byggnadsmaterial i nya projekt som ligger i Varvsstaden. I Gjuteriet har man nyttjat denna Materialbank och låtit hantverkarna ta sig an utmaningen att arbeta med återbruk i olika former. Man har till exempel använt cirka 65.000 återbrukade tegelstenar i byggnadens nya längsgående fasader. Fläktrummet på taket och till vissa delar av innertaket, har klätts med plåt från de gamla varvshallarna. Cirka 130 armaturer från hallarna har restaurerats och har blivit allmänbelysning i huset.

Foto: Petra Bindel
Foto: Petra Bindel

Gjuteriet kännetecknas av innovation och en utsökt estetik. Projektet har genom intressanta lösningar kunnat visa tidens lager både exteriört och interiört. För att klara energikraven har man på vissa ställen behövt tilläggsisolera interiört och på andra exteriört. På byggnadens västra fasad har man isolerat innan man murat en ny tegelvägg utvändigt. Dock har man gjort de nya fönstren större än de ursprungliga så att även den gamla tegelfasaden från 1910 syns. Invändigt blir då den gamla tegelväggen fullt synlig för hyresgästen. Den södra fasaden blir i stället helt orörd exteriört då man där valt att tilläggsisolera invändigt. Utomhusmiljön kommer även den att präglas av ”arvet från varvet” och prydas med till exempel bänkar gjorda av återbrukade stålbalkar.

Projektets trästomme, stora inslag av återbruk och användandet av ECO-Betong i bottenplattan har alla bidragit till att sänka byggnadens klimatpåverkan. Den totala besparingen kommer efter byggnadens färdigställande gå att utläsa i den digitala Materialbanken.

Det har ställts stora antikvariska krav på byggnationen vilket såklart har varit en utmaning i projektet och krävt god planering och bra samverkan med antikvarie, beställare och arkitekter.

Fakta

Uppdrag
Renovering av K-märkt byggnad

Kund
Varvsstaden AB

Byggtid
2020 - 2022

Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan

Kontakt

Matz Thuresson

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 41 27

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.