Bra lösningar genom samverkan på Glöstorpsskolan

På Hisingen i Göteborg har Peab byggt Glöstorpsskolan, en ny hög- och mellanstadieskola med kapacitet för 720 elever. I ett projekt som kännetecknades av ett fint samarbete mellan beställaren, Peab som totalentreprenör och övriga entreprenörer har resultatet blivit ett väl fungerande miljöarbete med fokus på återvinning och kostnadseffektiva lösningar.

Gemensam process

I projektet arbetade Peab och Lokalförvaltningen i en gemensam process med framtagning av programhandling, systemhandling samt riktpriskalkyl. Det gemensamma arbetet var framgångsrikt och man lyckades ta till vara erfarenheter från respektive organisation och samtidigt få en bättre förståelse för hur varandras processer ser ut. Projektet omfattade, utöver byggnation av den nya skolan, bland annat rivning av den gamla Glöstorpsskolan, sanering, grundläggning samt uppförande av tre skyddsrum, vilket ställde höga krav på säkerhet och korrekt hantering.

Vi är väldigt stolta över det samarbete vi haft och hur skolan utformat sig.

Johan Larsen, arbetschef Peab

- Vi kom in i projektet väldigt tidigt. Det var i princip blankt papper och vi hade endast tekniska anvisningar och en tomt när vi inledde samarbetet med Lokalförvaltningen och arkitekten. Sedan har vi format projektet tillsammans och hittat lösningar som blivit väldigt bra. Vi är väldigt stolta över det samarbete vi haft och hur skolan utformat sig, säger Johan Larsen, arbetschef på Peab.

Foto: Markus Esselmark
Foto: Markus Esselmark

100 procent sortering av byggavfall

Ett resultat av bra samarbete i projektet var att man gemensamt hittade smarta lösningar för återvinning, vilket medförde att hela 100 procent av allt byggavfall sorterades istället för att gå till exempelvis deponi. Arbetet startade tidigt i projektet med att Lokalförvaltningen, Peab och avfallsentreprenören Suez gemensamt planerade för hur avfallet skulle hanteras. Hanteringen har sedan följts upp löpande under projektet av en aktiv platsledning. Avfallshanteringen innebar inte enbart miljömässiga vinster utan ledde även till ordning och reda på arbetsplatsen samt att varje medarbetare i projektet tagit ansvar för att avfallet sorterats i rätt fraktioner.

Ser effekterna av att arbeta i partnering

Partnering bygger till stor del på att tidigt sätta gemensamma mål och arbetssätt för samarbetet. Det är inte en helt enkel resa som kräver vilja, engagemang och inte minst förmåga att respektera samarbetspartnerns interna processer. I arbetet med Glöstorpsskolan har hela projektorganisationen strävat efter detta och man har gemensamt etablerat ett väl fungerande arbetssätt. Ett kvitto på detta är att flera underentreprenörer och leverantörer utryckt önskemål om att arbeta vidare tillsammans med nästkommande skola, vilket är positivt för att hitta synergier och ta till vara goda exempel mellan projekten i avtalet.

Peab är Sveriges största skolbyggare och har de senaste åren byggt ett flertal skolor i västra Sverige. Vi gillar att bygga skolor eftersom det verkligen är att bygga för framtiden.

Fakta

Uppdrag
Nybyggnation av hög- och mellanstadieskola för 720 elever. Ca 10.000 kvm BTA

Kund
Göteborgs stad Lokalförvaltningen

Byggtid
Mars 2019 - maj 2021
Fas 1 sep 2018 - okt 2019

Kontraktssumma
273 Mkr

Entreprenadform  
Totalentreprenad i strategisk partnering

Framtidens lärmiljöer redo för eleverna i Göteborg

Glöstorpsskolan på Hisingen i Göteborg står klar efter två års byggnation och i augusti 2021 öppnades de moderna och ändamålsenliga lokalerna upp och eleverna välkomnades till nya trygga och kreativa lärmiljöer byggda av Peab.

Kontakt

Stellan Haraldsson

Regionchef Peab

Telefon: 0733-37 35 29

Johan Larsen

Arbetschef Peab

Telefon: 0733-37 31 06

Att bygga skolor är att bygga för framtiden

Peab är Sveriges största skolbyggare, det framgår av en rapport framtagen av Byggfakta. Vi gillar att bygga skolor eftersom det verkligen är att bygga för framtiden.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.