Dubbelspårsutbyggnad Hemfosa-Tungelsta

Vi har utfört projektering och byggnation av sex kilometer dubbelspår, byggt två järnvägsbroar i betong och två gång- och cykelbroar i trä på sträckan Hemfosa-Tungelsta som är en del av Nynäsbanan.

Projektet genomfördes för att öka trafiksäkerheten och förbättra punktligheten på sträckan. Bland annat har alla plankorsningar ersatts med broar eller tunnlar så att bil- och tågtrafik samt oskyddade trafikanter i fortsättningen inte behöver mötas. 

Fakta

Uppdrag
6 km dubbelspårsutbyggnad järnväg och två järnvägsbroar i betong och två gång- och cykelbroar i trä.

Kund
Trafikverket

Ort
Västerhaninge

Byggtid
2014-2017

Dela det här på: