Nya vägräcken till Göteborgsbacken

Riksväg 40 sträcker sig från Göteborg till Västervik. Nu stärker Peab på uppdrag av Trafikverket upp Göteborgsbackens vägräcken om en sträcka på 1,1 kilometer i Jönköping för att öka trafiksäkerheten.

Göteborgsbacken

Riksväg 40 utgör en förbindelse i det nationella stamvägnätet. Ur ett nationellt perspektiv utgör vägen tillsammans med E4 den kortaste och snabbaste vägförbindelsen mellan Göteborg och Stockholm. Det är en mittseparerad 2+1 väg med skyltad hastighet generellt 100 km/h med undantag av lokala hastighetsbegränsningar. Vägen trafikeras idag av cirka 10.000-13.000 fordon per dygn varav 16-17 % tung trafik.

Peabs region Statlig vägdrift har i uppdrag för Trafikverket uppgiften att byta ut det befintliga vägräcket i den så kallade Göteborgsbacken i Jönköping som är tungt trafikerad med cirka 26.000 fordon per dygn. Räckena byts ut till ett högkapacitetsvägräcke som innebär en högre säkerhetsklass.

–  Det kommer bli mycket bra att byta ut det här räcket i den branta nedförsbacken, det är deformerat på många ställen och det nya kommer bli mycket säkrare, högre och i ett kraftigare material, säger Maroan El Ali, Platschef på Trafikanordningar, Peab Statlig vägdrift.

Högkapacitetsvägräcket monteras på höger sida mot Jönköping stad längs diket. Det gamla lågräcket byts ut mot ett högre och kraftigare som ökar trafiksäkerheten genom att hindra fordon från att köra av vägen, in i farliga objekt eller in i objekt som behöver skydd för påkörande fordon.

Arbetsmiljö högst på agendan

Idag ansvarar Peab för 24 av Trafikverkets drygt 100 vägdriftsområde i Sverige. Genom att Peab nu samlar all kompetens och resurser i en nationell region med en gemensam regionchef, skapas synergieffekter och möjligheter för lönsam tillväxt. Projektet i Jönköping är ett nytt område som Peab tidigare inte vistats i.

– Arbete på väg innebär såklart risk för många olika typer av olyckor. Jag är väldigt nöjd med hur vi har hanterat riskerna genom hela projektet. Vi har arbetat proaktivt med riskobservationer, det vill säga att man rapporterar och åtgärdar potentiella risker innan de orsakar en skada. Vi har haft arbetsmiljön högst upp på agendan i alla mötesfora och gått igenom inrapporterade riskobservationer samt hur de har åtgärdats. Vi har lärt oss av varandra, genom att prata mycket och ha ett proaktivt erfarenhetsutbyte har vi hanterat arbetsmiljöarbetet på ett mycket bra sätt fortsätter Maroan El Ali.

Under arbetet är ett körfält stängt och hastigheten sänks.

– Jag är mycket stolt över mina medarbetare i Syd som genomför det här projektet med högt säkerhetstänk och fokus på bra kvalitet. Vi har inte tidigare vistats i Jönköpings län så det är roligt att vi fått förtroendet och uppdraget av Trafikverket att sköta om denna sträcka, säger Ulf Stålborg, biträdande arbetschef Peab Statlig vägdrift.

Fakta

Uppdrag
Högkapacitetsräcken på 1,1 km av riksväg 40 vid Jönköping

Kund
Trafikverket

Byggtid
September-oktober 2021

Entreprenadform
Utförandeentreprenad enligt AB 04

Kontakt

Ulf Stålborg

Bitr. arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 36 14

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.