Ombyggnation Höglandssjukhuset i Eksjö

Peab bygger om de centralt placerade byggnaderna Hus 06, 25 och 38 på Höglandssjukhuset i Eksjö. Sjukhuset ska få nya lokaler för bland annat akutmottagning och närakut, narkosmottagning och operation.

Ombyggnationen sker i flera etapper för att uppnå kraven på modern sjukvård och vårdmiljö. Målet är ett långsiktigt välfungerande sjukhus med flexibla och generellt utformade lokaler samt tekniska system som möjliggör en god anpassningsbarhet mot förändrade behov.   

– Att bygga om och till på ett sjukhusområde är både intressant och krävande. Vårt mål är, förutom att förse Höglandssjukhuset med moderna och fräscha lokaler, att verksamheten som pågår vid sidan av ska påverkas så lite som möjligt, säger Anders Bergeling, regionchef Peab.  

Regionfastigheter i Region Jönköpings län och Peab driver projektet i partnering.

– Det är rätt projekt att använda i partnering. Genom tidig involvering av relevanta parter kan utförandet optimeras. Projektet präglas av öppen kommunikation, transparenta beslut och en ömsesidig respekt för våra olika kompetenser och roller, säger Askin Midbeck, biträdande arbetschef i Jönköping.

– Projektet ligger mitt i sjukhusområdet. Arbetsplatsen är trång och vi är omringade av pågående verksamhet. Enligt oss är fördelarna med partnering att vi kan nyttja våra gemensamma kunskaper och erfarenheter för att hitta de bästa lösningarna, samt att gemensamt styra våra kostnader. Hittills fungerar projektet väldigt bra och det är ett fint samarbete mellan oss, Peab och UE, säger Richard Kittendorff, byggprojektledare Region Jönköpings län.

Måldokument som kontinuerligt följs upp

För att lyckas med partnering sätter beställare och entreprenör tidigt ramarna för projektet. Mikael Svensson, projektchef, förklarar:

- I del A (Fas 1) tog vi tillsammans med Regionfastigheter, besiktningsorganisation, underentreprenörer och installatörer fram ett måldokument som beskriver hur vi ska arbeta i ombyggnationen av Höglandssjukhuset. Till måldokumentet finns kontrollfrågor som vi följer upp löpande genom workshops: Håller vi ekonomin? Har vi ordning och reda? Har vi rätt handlingar framme och i tid? Samverkan med beställaren under Fas 1 gör att vi får en väldigt engagerad och delaktig beställare.

Richard Kittendorff fyller på:

– Genom kontrollfrågorna får vi koll på om vi arbetar med rätt saker och om det är ett bra klimat i projektet. Alla får lyfta sina tankar och beskriva hur de ligger till. Det ger oss möjlighet att peka ut en åtgärd om vi märker att något inte står rätt till.

Gemensam värdegrund och målbild av kostnad

I partneringprojekt måste det finnas en gemensam värdegrund för alla som arbetar i och som kommer in i projektet.

– Partnering handlar om att få ihop en gemensam organisation där det inte spelar någon roll vilket företag man är anställd i. Vi ska alla jobba för projektets bästa, säger Askin Midbeck.

Ekonomistyrningen utgör en viktig del i partnering.

– Det är viktigt med en gemensam målbild av kostnaden och att vi kör med öppna böcker. Vi sätter en riktkostnad som ligger till grund för vår beställning inför Del B (Fas 2). Tillsammans med Regionfastigheter för vi en dialog om vilka lösningar som är bäst för projektet. Den dialogen och tilliten till varandra är otroligt värdefull, säger Mikael Svensson, projektchef.

Uppdraget är en totalentreprenad i partnering. Ombyggnationen av husen ska vara färdig i maj 2025 och de utvändiga markarbetena ska vara avslutade i augusti 2025.

Fakta

Uppdrag
Ombyggnation av de centralt placerade byggnaderna Hus 06, 25 och 38 på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Kund
Regionfastigheter, Region Jönköpings län

Byggtid
2022-2025

Entreprenadform
Totalentreprenad i partnering

Kontakt

Askin Midbeck

Arbetschef (bitr), Peab

Telefon: 0733-33 92 24

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.