Ny framtidssäkrad fabrik med fokus på hållbar produktion

Peab bygger en ny fabrik åt Komatsu Forest, en av världens största tillverkare av skogsmaskiner. Det är ett stort projekt på relativt kort tid, vilket ställer krav på logistik, material och noggrann planering.

Planen är att den färdiga fabriken ska invigas 2021. Fabriken kommer att bli något av ett unikt landmärke med sina närmare 40.000 kvm uppdelat på produktionsyta i två plan samt en tillhörande kontorsbyggnad i sex plan.

Komatsu Forest har i dagsläget både huvudkontor och tillverkning i Umeå, där cirka 530 av företagets anställda sitter. Den nya fabriken kommer att byggas på industriområdet Klockarbäcken i stadens utkant och företaget har gjort en noggrann förstudie för att kunna göra etableringen och flytten av befintlig verksamhet med bibehållen hög produktionstakt.

– Vi ska bygga en framtidssäkrad fabrik, där vi kan lägga grunden för nästa generations skogsmaskiner. I de nya lokalerna kommer vi att kunna samla både tillverkning och utveckling. Vi satsar på en fabrik som tillgodoser vårt behov här och nu, men även ger oss utrymme att växa för framtiden, säger Martin Ärlestig, fabrikschef Komatsu Forest.

För att detta projekt skall bli lyckat gäller det att vi är lyhörda och tar till oss beställarens
krav och önskemål på utformning och funktion av fabriks och kontorslokalerna.

Lennart Lundgren, arbetschef Peab

Fabriken kommer att vara koldioxidneutral i sin produktion, vilket uppnås genom effektiv energiförsörjning med solpaneler, modern byggteknik och geoenergi. Placeringen vid Klockarbäcken i Umeå är också en viktig faktor, då närheten till järnvägen innebär att en ökad andel av företagets transporter kan ske via järnväg.

Vad gäller Internet of Things kommer Komatsu Forest att ta ett steg mot fjärde generationens industri, där företagets tillverkningsprocess kommer att vara uppkopplad.

– Det innebär många fördelar, bland annat att vi kan följa upp kvalitet, tillgänglighet och säkerhet i detalj samt att kunderna kommer uppleva högre flexibilitet och kortare ledtider, säger Martin Ärlestig.

– Valet av Peab som partner baserar sig på att de har en bred erfarenhet av stora industriprojekt och goda rutiner kring samverkan. De goda kundreferenserna gör oss dessutom trygga med att Peab kommer att kunna färdigställa vår fabrik inom projektets ambitiösa tidsplan, avslutar Ärlestig.

– Vi på Peab är stolta över att i samverkan fått förtroendet att uppföra framtidens industrilokaler åt Komatsu. För att detta projekt skall bli lyckat gäller det att vi är lyhörda och tar till oss beställarens krav och önskemål på utformning och funktion av fabriks- och kontorslokalerna. Vi är en lokal samhällsbyggare och en av framgångsfaktorerna är att vi internt samverkar inom flera affärsområden. Det gör att vi kan säkerställa att vi har rätt resurser under hela projektet, säger Lennart Lundgren, arbetschef på Peab.

Fakta

Uppdrag
Ny fabriksbyggnad på cirka 40.000 kvm uppdelat på  produktionsyta i två plan och kontorsyta i sex plan.

Kund
Komatsu Forest AB

Byggtid
2019-2021

Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan

Delaktiga i projektet
Peab Sverige, Peab Anläggning, Peab Grundläggning, Peab Industribyggnad i Norr AB, Swerock, Lambertsson

 

Kontakt

Mathias Åberg

Curt Jämtemo

Projektchef, Peab

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.