Infrastruktur

Foto: Trafikverket

Ombyggnad E20, Göteborg

Fyra kilometer av den befintliga sträckan på E20 mellan Tollered och Ingared utanför Göteborg ska byggas om. Sträckan byggs om till motorväg med hastigheten 100 kilometer i timmen.

Visionsbild: Ramboll

Logistikpark, Sundsvall

Logistikparken, som ska ligga i anslutning till Tunadalshamnen, är tänkt att vara ett transportnav. Projektet innebär byggnation av en ny kombiterminal med etableringsytor, vägar och järnväg. Här ska väg, järnväg och sjöfart mötas och kopplas ihop i ett och samma område.

Olskroken planskildhet, Göteborg

Olskroken är en av de mest trafikerade knutpunkterna för järnvägstrafik i Sverige. En ombyggnad av Olskroken är nödvändig för att höja kapaciteten samt öka framkomligheten och driftssäkerheten för all tågtrafik i hela det västsvenska järnvägssystemet.

Ny sträckning av motorvägen E22 mellan Sätaröd och Vä i Skåne

Peab har fått uppdraget att bygga cirka 16 km ny motorväg. Den nya motorvägen kommer minska trafikmängden inne i samhällena Sätaröd, Sandhusen och Tollarp, vilket ger en förbättrad boendesituation och ökad framkomlighet.

Foto: Per Eriksson

Scandinavian Mountains Airport i Sälen

I december 2019 öppnade Scandinavian Mountains Airport, en toppmodern flygplats i Sälenfjällen och den första flygplatsen som byggts i Sverige på 20 år.

Foto: Peter Steen

Riksväg 70, Enköping-Simtuna

På uppdrag av Trafikverket har vi byggt om riksväg 70 mellan Enköping och Simtuna till mötesfri väg.

Foto: Klas Andersson

E45 Lilla Bommen – Marieholm, Göteborg

Mitt i centrala Göteborg pågår ett omfattande vägprojekt, sänkningen av E45. Projektet innebär att E45 anpassas till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse, exploateringen av nya Gullbergsvass och en framtida utformning av Marieholmsmotet. Den nya tunneln är inte bara en biltunnel utan utgör grundläggningen för fyra framtida...

Trafikplats Marieholm, Göteborg

Ett stort infrastrukturprojekt i fyra etapper, där målet är att förbättra kommunikationen och minska sårbarheten i trafiksystemet mellan Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen och centrala Göteborg. Så beskrivs Marieholmsförbindelsen som trafikplats Marieholm är en del av.

Fotograf: Lars Bendroth

Trafikplats Spillepengen, Malmö

Trafikplats Spillepengen, i norra delen av Malmö, är en av Skånes viktigaste knutpunkter i vägnätet. Trafikplatsen är hårt trafikerad av pendlingstrafik och tung trafik, cirka 20.000 fordon per dygn passerar trafikplatsen och under rusningstid kunde tidigare långa köer uppstå.

Foto: Peter Steen

Dubbelspår, Hemfosa-Tungelsta

Vi har utfört projektering och byggnation av sex kilometer dubbelspår, byggt två järnvägsbroar i betong och två gång- och cykelbroar i trä på sträckan Hemfosa-Tungelsta som är en del av Nynäsbanan.

template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Byggtid
template
Kund
template
Kontraktssumma
template
Arkitekt
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.