Infrastruktur

Ny E12 och breddning av Vännäsvägen i Umeå

Som en del i den nya ringleden runt Umeå har Peab anlagt en ny mötesfri väg från Baggbölevägen till Klockarbäcken. Projektet inkluderar även en breddning av den befintliga Vännäsvägen som ansluter till ringledens norra länk.

Foto: Kasper Dudzik

E20 Alingsås (Bälinge) – Vårgårda

Peab har på uppdrag av Trafikverket byggt 15 kilometer motorväg mellan Alingsås och Vårgårda. Sträckan, som tidigare varit olycksdrabbad, får en ny sträckning med planskilda korsningar för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Foto: Trafikverket

Ombyggnad E20, Göteborg

Fyra kilometer av den befintliga sträckan på E20 mellan Tollered och Ingared utanför Göteborg ska byggas om. Sträckan byggs om till motorväg med hastigheten 100 kilometer i timmen.

Visionsbild: Ramboll

Logistikpark, Sundsvall

Logistikparken, som ska ligga i anslutning till Tunadalshamnen, är tänkt att vara ett transportnav. Projektet innebär byggnation av en ny kombiterminal med etableringsytor, vägar och järnväg. Här ska väg, järnväg och sjöfart mötas och kopplas ihop i ett och samma område.

Olskroken planskildhet, Göteborg

Olskroken är en av de mest trafikerade knutpunkterna för järnvägstrafik i Sverige. En ombyggnad av Olskroken är nödvändig för att höja kapaciteten samt öka framkomligheten och driftssäkerheten för all tågtrafik i hela det västsvenska järnvägssystemet.

E22 mellan Sätaröd och Vä, Skåne

Peab fick uppdraget att bygga cirka 16 km ny motorväg. Den nya motorvägen har minskat trafikmängden inne i samhällena Sätaröd, Sandhusen och Tollarp, vilket gett en förbättrad boendesituation och ökad framkomlighet.

Foto: Per Eriksson

Scandinavian Mountains Airport i Sälen

I december 2019 öppnade Scandinavian Mountains Airport, en toppmodern flygplats i Sälenfjällen och den första flygplatsen som byggts i Sverige på 20 år.

Foto: Peter Steen

Riksväg 70, Enköping-Simtuna

På uppdrag av Trafikverket har vi byggt om riksväg 70 mellan Enköping och Simtuna till mötesfri väg.

Foto: Markus Esselmark

E45 Lilla Bommen – Marieholm, Göteborg

Mitt i centrala Göteborg har ett omfattande vägprojekt, sänkningen av E45, utförts. Projektet innebar att E45 anpassades till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse, exploateringen av nya Gullbergsvass och en framtida utformning av Marieholmsmotet.

Trafikplats Marieholm, Göteborg

Ett stort infrastrukturprojekt i fyra etapper, där målet är att förbättra kommunikationen och minska sårbarheten i trafiksystemet mellan Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen och centrala Göteborg. Så beskrivs Marieholmsförbindelsen som trafikplats Marieholm är en del av.

template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Byggtid
template
Kund
template
Kontraktssumma
template
Arkitekt
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.