Broar

Foto: Fredrik Rege

Varvsbron, Helsingborg

På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen på Helsingborgs Stad har vi uppfört vi en ny gång- och cykelbro i stålkonstruktion som förbinder Helsingborgs Central med nya stadsdelen Oceanhamnen.

Foto: Region Stockholm

Betongtunnel, Kvicksundsvägen i Bandhagen

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut och användas av både Grön, Blå och Gul linje.

Foto: Göran Strand

Bro över Indalsälven, Lit

Peab har byggt en ny bro över Indalsälven i Lit, väg 796 ett par mil norr om Östersund. Bron är en viktig länk mellan Lit och Södra Söre i Jämtland. Den gamla bron från 1890 var uttjänt i både konstruktion och grundläggning samt i så dåligt skick att den hade begränsat trafikflöde över bron.

Husarviksbron, Stockholm

Husarviksbron är en klaffbro för gång- och cykeltrafik över Husarviken på Norra Djurgården i Stockholm. Över Husarviken har en ny öppningsbar bro byggts som en länk mellan det snabbt exploaterande området, Fisksjöäng, på södra sidan och naturområdet, Norra Djurgårdsstaden norr om viken. Bron utgör en viktig förbindelse både för de cyklister som...

Fotomontage: Tyréns och &Rundquist

Storbron, Sundsvall

Under de närmaste två åren ska Peab bygga en ny modern Storbro över Selångersån. Den gamla Storbron var 82 år gammal, en ansenlig ålder och på grund av dålig bärighet behövde den rivas.  Den nya bron får en 18 meters spännvidd och kommer att ha tre körfält samt två gång- och cykelbanor.

Gång- och cykelbro, Sölvesborg

Bron, som är både en båg- och en balkbro förbinder Sölvesborgs Centrum med den nya stadsdelen Ljungaviken. Gång- och cykelbron är hela 756 meter.

template
template
template

template

template

template

template

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.