Ny sträckning av motorvägen E22 mellan Sätaröd och Vä i Skåne

Peab har fått uppdraget att bygga cirka 16 km ny motorväg. Den nya motorvägen kommer minska trafikmängden inne i samhällena Sätaröd, Sandhusen och Tollarp, vilket ger en förbättrad boendesituation och ökad framkomlighet.

I projektet ingår bland annat omläggning och nybyggnad av korsande enskilda- och allmänna vägar samt 26 stycken nya broar, där 22 st är betongbroar och 4 st rörbroar.

Det är stort fokus på ytvattendragen eftersom de är skyddsvärdar åt olika organismer som lever i vattendragen.

I projektet används:

  • cirka  800.000 ton grusmaterial
  • 300.000 kvm asfalt
  • 15.000 m3 betong
  • massförflyttning av cirka 700.000 m3 varav 100.000 m3 berg

Uppdraget är en totalentreprenad och startade i januari 2018 och är klar för trafikpåsläpp 2021.

Fakta

Uppdrag
Cirka 16 km ny motorväg, omläggning och nybyggnad av korsande vägar och 26 nya broar.

Kund
Trafikverket

Byggtid
Januari 2018-juni 2021

Entreprenadform
Totalentreprenad

Delaktiga i projektet
Peab Anläggning AB
Peab Grundläggning AB
Peab Asfalt AB
Swerock AB
Cliffton
Lambertsson (kran/rental/TA)

Mer information
Trafikverkets sida om projektet

Går det att gjuta en motorvägsbro på endast 30 timmar?

Se hur det gick till att gjuta hela bron i en fas, utan avbrott. Mer information om gjutningen finns på Swerocks webbplats.

Trafikverkets film om motorvägsutbyggnaden

I filmen beskriver Trafikverket den nya sträckningen av E22 mellan Sätaröd och Vä. Mer information om projektet finns på Trafikverkets webbplats.

Kontakt

Stefan Olsson

Projektchef Peab

Telefon: 0733-37 48 89
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.