E45 Lilla Bommen – Marieholm

Mitt i centrala Göteborg pågår ett omfattande vägprojekt, sänkningen av E45. Projektet innebär att E45 anpassas till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse, exploateringen av nya Gullbergsvass och en framtida utformning av Marieholmsmotet. Den nya tunneln är inte bara en biltunnel utan utgör grundläggningen för fyra framtida kvarter och är därför en viktig del i Göteborgs stadsutveckling.

I projektet ingår det att sänka ner E45 sex meter mitt inne i centrala Göteborg längst en sträcka på cirka 900 meter. Halva sträcken kommer dessutom överdäckas, vilket skapar möjlighet för bebyggelse ovanpå tunneltaket.

Vi beräknar att vi kommer att behöva schakta bort cirka 500.000 kubikmeter
totalt i projektet varav cirka 300.000 kubikmeter är lös lera

Två stora utmaningar i projektet är trafiken och den så kallade Göteborgsleran:

1. Trafiken

— Vår arbetsplats ligger mitt inne i centrala Göteborg där 60.000 fordon passerar varje dygn. För att möjliggöra vår produktion innefattar projektet ett antal trafikomläggningar. Dessa kräver stor planering och ett högt säkerhetstänk då dessa påverkar såväl tredje man som vår egen personal. Till detta kommer logistiken med våra leveranser och övriga fordon som ska in och ut på arbetsplatsen mitt i rusningstrafiken. Det kräver noggrann tidsplanering för att allt ska flyta, säger Patrik Magnusson, arbetschef på projektet.

2. Göteborgsleran

— Vi beräknar att vi kommer att behöva schakta bort cirka 500.000 kubikmeter totalt i projektet varav cirka 300.000 kubikmeter är lös lera, fortsätter Patrik. Geotekniken är därför oerhört viktig i detta projekt och det kräver dagliga mätningar. För att stabilisera och klara belastningarna kommer vi att installera cirka 4.500 stycken betongpålar av olika typ och längd. De flesta pålarna är 65 meter långa av en egenutvecklad påltyp, som har extra stor lastkapacitet. Detta innebär färre pålar och därför minskade geotekniska problem. Det blir totalt ca 275.000 meter betongpålar som ska ner i marken. Pålarna tillverkas i egna fabriker och transporteras av Swerock/Cliffton.

Fakta

  • Totalentreprenad i samverkan med Trafikverket
  • Byggstart våren 2016, trafikpåsläpp december 2020
  • Sänker ner E45 sex meter längs en sträcka på 900 meter
    - En ny 400 m lång betongtunnel anläggs
    - Två stycken sex meter höga 400 meter långa stödmurar
  • Bygger två nytt trafikmot på E45
  • Kontraktssumma 1.023 miljarder kronor
  • Delaktiga i projektet: Peab Grundläggning, Swerock, Cliffton, Lambertsson, Peab Asfalt, Midroc

Mer information

Patrik Magnusson

Arbetschef

Telefon: 0733-37 58 91

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.