Hamnar

Muddring av Köpings hamninlopp

Köpings hamnprojekt är en del av Mälarprojektet som innefattar hela farleden i Mälaren inklusive Södertälje sluss och kanal. För att säkerställa att farleden in till Köping har rätt djup och bredd längst farlededens ytterkanter ska cirka 250.000 kubikmeter muddermassor omhändertas.

Illustration: Visionsbild Arendal

Arendal

I projektet ingår det att muddra och omhänderta cirka 250 000 kubikmeter förorenade muddermassor från befintliga farleder till Göteborgs hamn. Massorna ska sedan bli fyllning och utgöra grunden i ett helt nytt terminalområde på totalt 22 hektar. Det motsvarar cirka 30 fotbollsplaner.

Visualiseringsbild: Ramboll och Norrköpings Hamn AB

Pampushamnen, Norrköping

Projektet innefattar byggnation av en ny pålad plattformskaj om 310 meter, en 60 meter lång tyngdlyftskaj och en ny hamnplan för uppställningsytor för gods.

Visionsbild Trelleborgs hamn 2025. Arkitektkontor Arén AB

Trelleborgs hamn

Trelleborgs hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn (för rullande trafik) med cirka 30 ankomster och avgångar varje dygn. Peab ska bygga två nya färjelägen inklusive ramper samt en ny sidoramp till ett befintligt färjeläge.

Färjeläge, Karlshamn

I Stillerydshamnen i Karlshamn, Blekinge ska Peab anlägga ett nytt färjeläge, RoRo3*. Projektet innehåller komplicerade grundläggningsarbeten med spont och pålning, sjöarbeten samt många betongarbeten både över och under vatten.

Foto: Peter Steen

Skeppsholmen kajer (etapp 1), Stockholm

På Skeppsholmen har Peab renoverat den 170 meter långa kajen genom montering av ny bakåtförankrad betongkaj och nytt trädäck. Formning, armering och gjutning av kajmur utfördes både över och under vatten.

Stabilisering och solidifiering, Göteborgs Hamn

Våren 2017 utförde Peab den första delen av utbyggnaden av en helt ny hamnterminal - Arendal II i Göteborgs Hamn. Sedan ytterhamnarna byggdes på 1960- och 70-talen har volymtillväxten varit mycket kraftig. En helt ny hamnterminal i Arendal byggs nu för att skapa utrymme för framtida godsvolymer.

template
template
template

template

template

template

template

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.