Nytt färjeläge i Karlshamn

I Stillerydshamnen i Karlshamn, Blekinge ska Peab anlägga ett nytt färjeläge, RoRo3*. Projektet innehåller komplicerade grundläggningsarbeten med spont och pålning, sjöarbeten samt många betongarbeten både över och under vatten.

Viktigt nytt steg för affärshamnen Karlshamn

Hamnutbyggnaden är en viktig länk för tillväxten av godsflödena i godsstråken mot öst, hamnen och färjeterminalen ingår i godsstråken mellan Sverige/Norge och de nya marknaderna i Baltikum/CIS, Östeuropa och vidare mot Asien.

Den kompletterar Trafikverkets satsning på Sydostlänken - den delvis felande järnvägssträckan från Södra Stambanan via Älmhult-Olofström till Karlshamn - och öppnar för ett effektivare och fortsatt ökat godsflöde via Karlshamn.

Vi är en lokal samhällsbyggare och en av anledningarna till att vi fick entreprenaden är
vår förmåga att samverka internt för att säkerställa rätt resurser under hela projektet.

Göran Wiking, regionchef Peab

– Vi ser fram emot att tillsammans med Karlshamns hamn vara delaktiga i utvecklingen av hamnutbyggnaden. Vi är en lokal samhällsbyggare och en av anledningarna till att vi fick entreprenaden är vår förmåga att samverka internt för att säkerställa rätt resurser under hela projektet. Detta är vad vi kallar ett närproducerat samhällsbygge, säger Göran Wiking, regionchef på Peab.

Arbeten i entreprenaden

Beställare är Karlshamns Hamn AB och i projektet ingår att anlägga ett nytt färjeläge på östra sidan av befintlig kaj 101 samt att fördjupa och bredda västra hamnbassängen. Utöver detta ska bottenförlagda erosionsskydd anläggas och muddermassor tas om hand från arbeten inom hamnområdet. Vi ska också utföra schaktning, spontning och sprängning. I projektet samarbetar vi med våra kollegor inom infra, lokal marknad i syd och Peab Grundläggning.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Peab som partner. Upphandlingen av generalentreprenör är viktig, speciellt i ett så här omfattande och ganska speciellt byggprojekt. Kontakterna hittills med Peab har varit konstruktiva, vilket vi uppskattar, säger Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB.

 

* Ro-ro-fartyg (av engelskans roll on, roll off) är lastfartyg som är konstruerade för att fartygets last lätt ska kunna köras ombord och i land. Detta kan ske genom ramper i fartygets för och akter eller vid fartygets sidor.

Uppdrag
Nytt färjeläge samt breddning och fördjupning av västra hamnbassängen

Kund
Karlshamns Hamn AB

Byggtid
April 2020 - hösten 2021

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Delaktiga i projektet
Peab Anläggning, Peab Grundläggning, Peab Marin

Kontakt

Patrik Magnusson

Avdelningschef, Peab

Telefon: 0733-37 58 91

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.