Dubbelspårsutbyggnad Hemfosa-Tungelsta

Peab har fått uppdraget att på totalentreprenad bygga ut järnvägssträckan Hemfosa-Tungelsta i Haninge med dubbelspår. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till ca 229 Mkr.

I uppdraget ingår också att bygga en ny järnvägsbro, två nya gång- och cykelbroar samt en ny stationsbyggnad vid den befintliga perrongen i Tungelsta.

I december 2016 ska tågen trafikera båda spåren men våra arbeten fortsätter en bit in på våren 2017.

Utbyggnaden av dubbelspåret på sträckan Hemfosa-Tungelsta är den sista beslutade etappen i arbetet med att förbättra resandet för tågpendlare på Nynäsbanan mellan Nynäshamn och Stockholm central.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.