Järnvägar

Olskroken planskildhet, Göteborg

Olskroken är en av de mest trafikerade knutpunkterna för järnvägstrafik i Sverige. En ombyggnad av Olskroken är nödvändig för att höja kapaciteten samt öka framkomligheten och driftssäkerheten för all tågtrafik i hela det västsvenska järnvägssystemet.

Pråmkanalen i Karlstad

Pråmkanalen är en deletapp av projektet ”Tåg i tid” som i fyra steg ska utveckla tågtrafiken på Värmlandsbanan fram till 2025. Karlstad C är idag en flaskhals för godstrafiken, och därför har Peab fått i uppdrag att bygga ett nytt mötesspår mellan Karlstad C och Karlstad Ö. I uppdraget ingår även att bygga en ny järnvägsbro över Pråmkanalen.

Foto: Peter Steen

Mälarbanan, Barkarby-Kallhäll

Vi har byggt ut Mälarbanan med dubbelspår på en 8 kilometer lång sträcka mellan Barkarby och Kallhäll.

Foto: Peter Steen

Dubbelspår, Hemfosa-Tungelsta

Vi har utfört projektering och byggnation av sex kilometer dubbelspår, byggt två järnvägsbroar i betong och två gång- och cykelbroar i trä på sträckan Hemfosa-Tungelsta som är en del av Nynäsbanan.

template
template
template

template

template

template

template

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.