Norra Länken NL 12 i Stockholm

Provisorisk trafikföring under entreprenadtiden med tillhörande omläggningar. Vägöverbyggnad och barriärelement i de nya tunnlarna samt sluttuformning av nya Norrtull.

Entreprenadområdet sträcker sig tvärs igenom Norrtulls trafikplats, vilken är Norra Europas mest trafikerade knytpunkt. Cirka 125.000 fordon/dygn passerar arbetsplatsen mellan Wennergrens center och Solnabron.

Peab och Bilfinger-Berger AG har i detta projekt gått samman i konsortiet CJVNL12. Omläggning av befintlig media och trafik utförs för att ovanifrån få tillgång till de ytor i vilka de olika tunneldelarna ska uppföras.

Efter att varje etapp av betongtunneln är utförd återfyller Bilfinger-Berger mellan spontkonstruktion och betongtunnel upp till nivå ca 0,5 m ovan tunneltak. Därefter bygger Peab nya provisoriska vägar med tillhörande avvattning, skyltning, belysning och signalreglering m.m. för att frigöra nästa yta för tunnelbyggnation.

Peab anlägger också vägöverbyggnad och påför de bitumen-bundna lagren till nivå underkant slitlager i tunnlarna samt monterar barriärelementen mot tunnelväggarna.
När den sammanhängande tunneln är klar avslutas konsortiets arbeten i tunnlarna och installationsentreprenaderna, sidoentreprenader, kan påbörjas.

I vissa delar inom entreprenadområdet, vilka inte omfattas av tunnelbyggnation, kan slututformningen av ytskiktsarbetena påbörjas tidigt. Dock kan dessa arbeten i entreprenaden inte slutföras förrän betongtunnlarna är fullt färdiga och marknivån är återställd. På grund av komplexiteten med hög trafikbelastning och den omedelbara närheten till sidoentreprenörer kräver entreprenaden god planering och dialog med alla inblandade parter.

Fakta

  • Omfattning: Provisorisk trafikföring samt vägöverbyggnad och barriärelement i de nya tunnlarna samt sluttuformning av nya Norrtull.
  • Byggtid: 2007 - 2014
  • Kontraktssumma: 329 Mkr
  • Kund: Vägverket Region Stockholm
  • GPS-position: Latitud: N 59º 21' 1" , Longitud: E 18º 2' 29"

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.