Trafikplats Spillepengen – Nyckeln till Norra hamnen i Malmö

Trafikplats Spillepengen, i norra delen av Malmö, är en av Skånes viktigaste knutpunkter i vägnätet.

Trafikplatsen är hårt trafikerad av pendlingstrafik och tung trafik, cirka 20.000 fordon per dygn passerar trafikplatsen och under rusningstid kunde tidigare långa köer uppstå.

För att förbättra Spillepengens kapacitet, och säkerheten för trafiken till norra hamnen byggdes en planskild trafikplats med en brolösning, även kallad en "fly-over". Detta innebär en säkrare trafikmiljö eftersom trafiken separeras. I projektet ingick också att bygga om vägar in till Norra hamnen.

- Vi är många som har arbetat på Spillepengen i Malmö och det är ett projekt som verkligen ligger mig varmt om hjärtat, säger Oskar Bruneby, Peabs platschef.

- Tillsammans med vår beställare har vi hittat många unika lösningar för just detta projekt, bland annat när det gäller arbetsmiljö. Vi hittade en lösning så vi kunde armera betongpelarna genom att stå kvar på marken, vilket normalt sett annars utförs stående högt upp på en ställning. Dessutom kunde vi med denna lösning återanvända formarna som vi gjöt pelarna i.

I entreprenaden ingick även en omfattande efterbehandling av förorenad jord samt hantering av förorenat vatten. Genom att ta in materialet för kategorisering, provtagning och mellanlagring kunde halten koldioxid per ton hanterade massor sänkas radikalt. Återtransport av användbara massor till projektet möjliggjordes och mängden som gick till deponi minimerades. Denna hantering innebar en större säkerhet och bättre kontroll eftersom alla massor passerade den egna anläggningen.

Fotograf: Lars Bendroth

Fakta

Beställare
Malmö stad med Trafikverket som medfinansiär

Omfattning
Totalentreprenad
2 broar, 371m långa
10 stöd varav 16 pelare och 2 landfästen
700 pålar
11.000 m3 betong
500 meter stödmur

Delaktiga i projektet
Peab Anläggning, Peab Grundläggning, Peab Asfalt, Cliffton, Swerock, Lambertsson, Lambertsson Kran, Lambertsson El och Swerecycling.

Mer information
I september 2016 tilldelades Spillepengen silvermedalj i tävlingen Svenska Ljuspriset. Tävlingen syftar till att uppmärksamma den höga nivån av ljusplanering i Sverige. Juryn bedömer såväl visuella, estetiska, funktionella, tekniska, som driftsekonomiska aspekter och vill lyfta fram projekt eller delar av projekt som har intressanta kvaliteter vad gäller tekniska lösningar, gestaltning, brukaraspekter eller driftsekonomi.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.