Vägprojekt och statlig vägdrift

Foto: Klas Andersson

Riksväg 23 Huseby – Marklanda

På uppdrag av Trafikverket bygger vi om tio kilometer av väg 23 mellan Huseby och Marklanda som ligger på sträckan mellan Älmhult och Växjö. Sträckan byggs om för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Högkapacitetsräcke, riksväg 40 Jönköping

Riksväg 40 sträcker sig från Göteborg till Västervik. Nu stärker Peab på uppdrag av Trafikverket upp Göteborgsbackens vägräcken om en sträcka på 1,1 kilometer i Jönköping för att öka trafiksäkerheten.

Ny E12 och breddning av Vännäsvägen i Umeå

Som en del i den nya ringleden runt Umeå har Peab anlagt en ny mötesfri väg från Baggbölevägen till Klockarbäcken. Projektet inkluderar även en breddning av den befintliga Vännäsvägen som ansluter till ringledens norra länk.

Foto: Kasper Dudzik

E20 Alingsås (Bälinge) – Vårgårda

Peab har på uppdrag av Trafikverket byggt 15 kilometer motorväg mellan Alingsås och Vårgårda. Sträckan, som tidigare varit olycksdrabbad, får en ny sträckning med planskilda korsningar för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Foto: Trafikverket

Ombyggnad E20, Göteborg

Fyra kilometer av den befintliga sträckan på E20 mellan Tollered och Ingared utanför Göteborg ska byggas om. Sträckan byggs om till motorväg med hastigheten 100 kilometer i timmen.

Illustration: Trafikverket

Halvors länk, en ny tvärförbindelse i Göteborg

Halvors länk är en ny tvärförbindelse på 1.3 kilometer mellan väg 155 och Hisingsleden. I projektet ingår även att bygga om och bredda 1,7 kilometer av Hisingsleden. Dessutom ska fyra nya broar byggas samt ett 900 meter långt industrispår. Det ska även anläggas en ny gång- och cykelväg längst med Halvors länk.

E22 mellan Sätaröd och Vä, Skåne

Peab fick uppdraget att bygga cirka 16 km ny motorväg. Den nya motorvägen har minskat trafikmängden inne i samhällena Sätaröd, Sandhusen och Tollarp, vilket gett en förbättrad boendesituation och ökad framkomlighet.

Foto: Peter Steen

Riksväg 70, Enköping-Simtuna

På uppdrag av Trafikverket har vi byggt om riksväg 70 mellan Enköping och Simtuna till mötesfri väg.

Foto: Markus Esselmark

E45 Lilla Bommen – Marieholm, Göteborg

Mitt i centrala Göteborg har ett omfattande vägprojekt, sänkningen av E45, utförts. Projektet innebar att E45 anpassades till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse, exploateringen av nya Gullbergsvass och en framtida utformning av Marieholmsmotet.

Trafikplats Marieholm, Göteborg

Ett stort infrastrukturprojekt i fyra etapper, där målet är att förbättra kommunikationen och minska sårbarheten i trafiksystemet mellan Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen och centrala Göteborg. Så beskrivs Marieholmsförbindelsen som trafikplats Marieholm är en del av.

template
template
template

template

template

template

template

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.