Sjöarbeten

Inom Peab utförs våra marina entreprenader av anläggning och Peab Marin.

Kvicksilversanering vid Karlshäll, Luleå

På uppdrag av Luleå kommun sanerar Peab viken vid Karlshäll från kvicksilverförorenat fibersediment från tidigare slipmassatillverkning. Ett projekt med stor miljöpåverkan och hög nivå av samverkan.

Foto: Christofer Schyberg, Sjöfartsverket

Remmargrundets fyr, Ålands hav

Åtta sjömil utanför Kapellskär i Norrtälje kommun står Remmargrundets fyr. Hösten 2018 blev fyren påseglad av ett fraktfartyg med manöverproblem.

Råvattenledning, Äktaboden, Ringsjöholm

Peab har projekterat och byggt en ny råvattenledning som kompletterar den råvattenledning som sedan 1987 leder Bolmenvatten från Bolmentunnelns slut vidare till Ringsjöverket.

Fästningspiren i Varberg

Pirhuvudet på Fästningspiren är en viktig vågbrytare för att säkra farleden in i Varbergs hamn. Tillsammans med Klöverpiren skyddar Fästningspiren hamnen och kustremsan innanför, samtidigt som den är ett populärt utflyktsmål för fritidsfiskare och badgäster. Då pirhuvudet har omfattande korrosionsskador på stålsponten förstärks det nu i ett omfa...

Foto: Peter Steen

Kv Tora (etapp 1), Bromsten

Peab har fått uppdraget att utföra markförstärkning i kvarteret Tora som är den första etappen av gatuarbetena för Bromstensstaden i Spånga.

Foto: Peter Steen

Vattentorn, Nykvarn

Vattentornet i Nykvarn var en av finalisterna i Årets Bygge 2021. Reservoaren rymmer 3 miljoner liter vatten, vid ett eventuellt leveransavbrott har Nykvarnsborna vatten i 1,5-2 dagar. När skymningen infaller belyser ett avancerat konstljussystem tornet i en mängd varierande färger.

template
template
template

template

template

template

template

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.