Irstaskolan, Västerås

2018 fick Peab uppdraget att bygga nya Irstaskolan i Västerås. Skolan är Västerås största grundskola med plats för cirka 1000 elever och är en arbetsplats för cirka 100 personer.

Projektet har varit uppdelat i två etapper där den första etappen bestod av nybyggnation av skola för elever från F-6, med tillhörande storkök, och den andra etappen avser lokaler för åk 7-9. Vid skolstart hösten 2021 kunde lärare och elever i åk F-6 flytta in i den nya skolbyggnaden samtidigt som byggnationen av den andra etappen startade. På så vis kunde eleverna gå kvar i sina befintliga lokaler tills den ny skolan stod färdig. Projektet omfattar även rivning i flera etapper av befintliga Irstaskolan samt anläggning av en ny skolgård med en konstgräsplan och olika aktivitetsytor för barnen att vara på. Skolgården färdigställs under 2023.

För att möta en framtida förändring av elevantalet var flexibiliteten en viktig fråga för beställaren. Flexibilitetskravet har hanterats genom en smide/hdf-stomme utan bärande innerväggar för att på ett smidigt sätt kunna förändra planlösningen i framtiden om behovet uppstår.

Irstaskolan fungerar som trygghetspunkt i Västerås stads krisberedskap. En trygghetspunkt är en plats dit du kan gå för att få värme, mat, vatten etc. i händelse av kris. Skolans tillagningskök är utformat så att det går att använda även vid långvarigt strömbortfall och om vattenförsörjningen via ledningsnätet inte fungerar. Förberedelsen är gjort med anslutningspunkter för reservkraftsgenerator och nödvattentank.

Byggnaden är utformad med energibesparande funktioner som exempelvis förvärmning av varmvattencirkulationen med spillvärme från kökskylan. Solceller finns installerade på taken. Miljön är i fokus under byggnationen och projektet miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver.

Fakta

Uppdrag
Ny grundskola, åk F-9 och rivning av befintlig skola samt anläggning av skolgård

Kund
Västerås stad

Byggtid
2018-2023

Certifiering
Miljöbyggnad silver

Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan

Kontakt

Magnus Andersson

Arbetschef, Peab

Telefon: 0725-33 45 96

Dela det här på: