Järva friområde, Stockholm

Drift och underhåll i naturreservatet Hansta och i Igelbäckens kulturreservat som ligger inom Järvafältet och som utgör Stockholms stads nordligaste geografiska område.

Skötselområdet är 500 ha och består till största del av naturmark, skog, ängar, vattendrag, våtmarker samt långliggande vall på fd åkermark.

Området innefattar Natura 2000, kulturreservat samt även naturreservat.

I skötseln ingick parkskötsel, städning, vintervägunderhåll och naturvård. Förutom parkvård finns det betande djur på området, här har Peab haft ett nära samarbete med Spånga gymnasiums naturbruksprogram som hade sin verksamhet i kulturreservatet.

Uppdragets karaktär skiljer sig mycket mot vanliga drift- och skötselavtal. I reservaten finns en unik flora och fauna. I Igelbäckens kulturreservat finns det mycket fornlämningar och spår av bosättningar sedan bronsåldern. För att säkerställa att reservatens föreskrifter och regler följs, har Peab haft en naturvårdsvakt som patrullerat båda reservaten.

Uppdraget omfattades av arbetsmoment som tillsyn, städning, slåtter, vinterväghållning, gräsklippning, skötsel av djur, skötsel av markbeläggningar med mera.

Fakta

Uppdrag
Arbetsmoment som tex tillsyn, städning, slåtter, vintervägunderhåll, gräsklippning, skötsel av djur för betesdrift, skötsel av markbeläggningar, parkskötsel, skogsvård och naturvård m.m har utförts i entreprenaden. Uppdraget har även omfattat framtagande av en skogsvårdsplan som vi har arbetat efter.

Kund
Trafikkontoret

Uppdragstid
2018-09 t o m 2022-08

Kontakt

Maria Holmqvist

Entreprenadingenjör, Peab

Telefon: 0707-79 42 13

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.