Fyra nyanser av grönt - Peab utvecklar Älvsjö resecentrum

Pendlarna ökar, de boende blir fler och Älvsjö blir en ännu viktigare knutpunkt. Peab har utvecklat Älvsjö resecentrum – Sveriges femte största tågstation.

Antalet resenärer och pendlare till och från Stockholm har stadigt ökat sedan Älvsjö station färdigställdes på 70-talet. på uppdrag av Stockholm stad arbetar Peab med målsättningen att ge bra förutsättningar för ett ökat kollektivt resande.

Själva huset ägs gemensamt av SL och Stockholm stad och Älvsjö resecentrum ingår i en större omvandling av området. Med välkomnande vänthall och lättillgänglig parkering för både cyklar och bilar ska det bli lätt att välja rätt.

Fyra nyanser av grönt

Stål, betong, mörkt skiffergolv och stora glaspartier i gröna nyanser. Älvsjö resecentrum tar med kontrasterande material och öppna ytor tillvara på det naturliga ljuset. Vänthallen har högt tak och mörkgrått Offerdals-skiffer och rostfria räcken. Färgsättningen av fasaden och gångbrons inglasning går i gröna nyanser och bidrar till en välkomnande trygghet.

För Peab var utmaningen att planera och bygga tidseffektivt under pågående trafikering av stationen. Stora glasade skärmtak gör det möjligt även för bussresenärer att vänta i en väder- och vindskyddad miljö.

Parkering för cyklister

För Stockholm stad är inte minst cykelgaraget lite av ett pilotprojekt. Smidiga ramper för infart och utfart underlättar för alla cyklister och garaget har plats för inte mindre än 500 cyklar.

Samtidigt som Älvsjö resecentrum utvecklats för att möta pendlare förändras hela närområdet. Alldeles intill stationen byggs totalt 600 lägenheter och med det nyanlagda torget kommer Älvsjö att bli en helt ny mötesplats med livfulla boendekvarter, butiker och mötesplatser. Tillsammans med gångbroarna blir Älvsjö resecentrum en viktig länk för alla som rör sig inom stationsområdet, från spåren via vänthall till parkering och intilliggande bostäder och torg.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.