Kuggen i Göteborg

Kuggen är en spektakulär kontorsbyggnad som getts en stark arkitektonisk form och som utrustats med framtidens teknik för hållbara lösningar. Kuggen ska fungera som en mötesplats för aktörer från akademi, näringsliv och samhälle. Byggnaden innehåller verksamheter som driver och utvecklar innovation och entreprenörskap.

Byggnadens cirkulära form ger största möjliga lokalyta i förhållande till fasadytan samt att huset ”växer” på höjden. Genom att ”förskjuta” byggnaden kragar den ut åt syd. På så sätt skuggar den sig själv och skapar på ett effektivt sätt ett bra inneklimat, som minskar behovet av kyla under årets varma månader.

Med triangulära fönster främjas att dagsljus förs långt in i byggnaden, mängden glas i fasad minskar och energiförbrukningen reduceras. Rörlig solcellsdriven solavskärmning på fasaden – skärmen rör sig efter solen och förhindrar solinstrålning till arbetsplatserna.

Närvarostyrd klimatstyranläggning, som innebär att man bland annat reducerar tilluft under icke arbetstid, optimerar tilluftstemperaturen, sänker temperaturen på natten och även får sommarnattkyla. Inga kylbafflar – all kyla hanteras via luftinblåsning och kylan i uteluften utnyttjas. Solfångare på taket förser huset med 50 procent av energin för varmvatten.

Fakta

Uppdrag
Nybyggnad ca 4.200 kvm lokalarea

Kund
Chalmersfastigheter

Byggtid
2010-2011

Kontraktssumma
90 Mkr

 

Dela det här på: