Vision: Wingårdh Arkitekter AB

Liljevalchs – med konsten i fokus

År 2016 fick Peab i uppdrag av Stockholm stad att bygga om och bygga till Liljevalchs konsthall. Projektet är en samverkansentreprenad som innefattar ombyggnad av den blåklassade, nuvarande utställningslokalen Bergstenshuset, ombyggnad av restaurang Blå porten och en tillbyggnad om 2 400 kvadratmeter i form av Liljevalchs+.

Projektet som innefattar två separata entreprenader inleddes med en ombyggnation av Bergstenshuset och en förstärkning av Blå Porten. Grundförstärkningen gjordes genom man hammarborrade ned cirka 500 stålkärnepålar som fästes i berget under byggnaden. I samband med detta renoverades också delar av Bergstenshuset och stambyten genomfördes. Denna entreprenad färdigställdes i oktober 2017.

I samband med färdigställandet av Bergstenshuset startade nybyggnationen av Liljevalchs+, en tillbyggnation som kan betraktas som en konstinstallation i sig. Byggnaden är tänkt att ge rum åt mer känsliga och värdefulla föremål som kräver särskilda klimatförhållanden och extra hög säkerhet. Tillbyggnationen är ritad av Wingårdhs Arkitektkontor där hög fokus har lagts på rena betongytor. Det har betytt att alla installationer ska byggas in och göras osynliga för besökare. De rena ytorna har även ställt stora krav, både på betongens kvalitet och på utförandet då antalet gjutskarvar i möjligaste mån skulle minimeras.

Fasaden på Liljevalchs+ är unik i sin utformning med ingjutna flaskbottnar i fasaden som släpper in ljus till byggnaden.

Då fastigheten är omringad av högspänningsledningar för spårvagn har logistik planerats i nära samarbete med SL som ansvarar för spårvagnarna.

Fakta

Uppdrag
Två fristående projekt:
- Tillbyggnad ny konsthall
- Grundförstärkning Bergstenshuset och Blå porten

Kund
Stockholm Stad, Fastighetskontoret

Byggtid
Grundförstärkning: juni 2016 – oktober 2017
Tillbyggnad: september 2017 – sommaren 2021

Arkitekt
Wingårdh Arkitekter AB

Kontakt

Daniel Ljubinovic

Arbetschef, Peab

Telefon: 0725-33 31 04

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.