Kv Tora (etapp 1), Bromsten

Peab har fått uppdraget att utföra markförstärkning i kvarteret Tora som är den första etappen av gatuarbetena för Bromstensstaden i Spånga.

Här planeras för bostäder och service. I projektet ingår bland annat marksanering, provisorisk omläggning av vatten, dagvatten och avlopp samt förstärkning av marken med kalkcementpelare inför kommande byggnationer.

Fakta

Uppdrag
Markförstärkning och VA-arbeten

Kund
Stockholms stad

Byggtid
2018-2020

Dela det här på: