Utveckling av industriområde till levande stadsdel

Kvarnholmen i Nacka har vaknat till liv igen. Från att ha varit ett insomnat industriområde är det nu en levande stadsdel. Och mer levande ska det bli. Totalt kommer 3.700 bostäder att byggas fram till 2030, med tillhörande skolor, service- och kommunikationslösningar.

Kvarnholmen utvecklas av Peab, tillsammans med JM och Folksam, till en ny och levande stadsdel – i en unik och historisk miljö. Flera av de befintliga industribyggnaderna på området har ett stort historiskt värde. Dessa bevaras därför och omvandlas varsamt till moderna bostäder.

Utvecklingsprojekt i samverkan

Kvarnholmen är utvecklingsprojekt mellan Peab Bostad AB, JM AB och Folksam. Det gemensamma bolaget KUAB (Kvarnholmens Utvecklings AB), har till uppgift att säkerställa detaljplan- och exploateringsarbeten samt att till sina ägare utveckla byggrätter. KUAB har också ansvaret för att utveckla såväl befintliga som nya kommersiella byggnader. Totalt kommer över 7.500  personer att bo på Kvarnholmen och ytterligare 1.000 personer kommer att ha sin arbetsplats här.

Vi vill skapa en levande stadsdel med respekt för historien.

Silomagasinet ersätts med bostäder

Stockholm Lighthouse är ett av flera bostadsprojekt på Kvarnholmen, men kanske ett av de mer spektakulära med sin unika utformning och ett fantastiskt läge vid vattnet. Stockholm Lighthouse  är ett samarbetsprojekt mellan Peab, JM och Folksam, som på ett innovativt sätt blandar gammalt och nytt, genom att bygga en toppmodern byggnad som landar i den gamla fabriksmiljön. Stockholm Lighthouse, som ligger på höjden vid Kvarnholmens nordostliga del är Peabs första bostadsprojekt på halvön. På den plats där Stockholm Lighthouse idag växer fram stod tidigare det delvis kulturmärkta Silomagasinet, ett industrimonument av betong och stål från öns storhetstid som bagerisveriges kärnpunkt.

Totalt kommer över 7.500 personer att bo här och ytterligare 1.000 personer att arbeta här.

Siloanläggningen var i sin helhet ritat av två av våra mest kända arkitekter, Eskil Sundahl och Olof Thunström. Tillsammans med JM ersätter Peab dessa med bostadsrättslägenheter i en exklusiv och modern tappning med det tidigare Silomagasinet som modell. Ansvarig arkitekt för förslaget på vilket projektet vuxit fram var Per Wigow på Sweco Arkitekter AB.

Tre Kronors Backe har bland annat nominerats till Nacka stads stadsbyggnadsutmärkelse 2019. Ur juryns motivering: ”Vid Kvarnholmens västra udde vid Stockholms inlopp reser sig två punkthus – ett tillägg till de befintliga, horisontella smalhusen. Husen har sitt ursprung i en skiss av arkitekt Olof Thunström från 1940-talet. En enkelhet i material och utformning gör att byggnaderna pratar med folkhemsbebygglesen intill. Förskjutna volymer, balkonger som grafiska element och burspråkens placering skapar variation.”

Du kan läsa mer om våra kommande och pågående projekt via länkarna nedan.

Ny bebyggelse möter industrihistoria

Kvarnholmens gamla industribyggnader, Qvarnen Tre Kronor, Silon, Hamnkontoret och Hamnmagasinet har under de senaste åren varsamt omvandlats till en blandning av moderna och tidstypiska bostäder. Detta samtidigt som nya byggnader kommer till.

Den nya bebyggelsen ska finnas sida vid sida med den gamla utan att imitera eller ta över. Havrekvarnen och Makaronifabriken omvandlas till kontor, kulturhus, närcentrum och skola.

Kvarnholmen är en plats med en stark historia av industri och nyskapande. Industrin etablerade sig tidigt på Kvarnholmen med beckbruk på 1600-talet, superfosfatfabrik på 1700-talet och Qvarnen Tre Kronor på 1800-talet. 1922 köpte Kooperativa Förbundet upp Kvarnholmen för att producera mjöl, skorpor och pasta. KF satsade på att vara i teknikens och arkitekturens framkant och bidrog till funktionalismens genombrott i Sverige. Så långt fram som 1992 pågick bageriverksamhet på ön, innan KF slutligen bestämt sig för att lägga ner verksamheten. Fram till att utvecklingen av bostäder satte fart en bit in på 2000-talet bedrevs viss skolverksamhet på ön, samt att flera filmbolag använt lokalerna för diverse film- och tv-inspelningar.

Fakta

Uppdrag
3.500 lägenheter

Start
2015

Färdigställt
2030

Kund
Nacka Kommun

Samarbete
Peab Bostad tillsammans med JM och Folksam

Ort
Kvarnholmen, Nacka

Kontakt

Daniel Detterfelt

Regionchef, Peab Bostad

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.