Miljöprojektet i Karlshäll lyfter kvicksilver från botten

På uppdrag av Luleå kommun sanerar Peab viken vid Karlshäll från kvicksilverförorenat fibersediment från tidigare slipmassatillverkning. Ett projekt med stor miljöpåverkan och hög nivå av samverkan.

Under 50 år, från 1912 fram till 1962 tillverkades slipmassa vid Karlshäll, som ligger invid Notviken i Luleälven, inte långt från centrala Luleå. Under de sista tio åren användes kvicksilver i processen, varifrån orenat vatten släpptes ut i viken. Med det vattnet följde kvicksilverförorenade fibrer som samlats på sjöbotten. Att använda kvicksilver på det sättet må ha varit en bra idé på 50-talet, men i dag vet vi bättre.

För att hindra kvicksilvret från att sprida sig till i Luleälven och Bottenviken påbörjade Luleå kommun en utredning för möjliga åtgärder 2011 och under 2013-2014 pågick pilotförsök. Under 2020 påbörjades nästa period i saneringsarbetet.

– Peabs arbete inleddes bland annat med att i fas ett projektera avvattningsytan, utöka provtagning av bottensediment och kartlägga utbredningen av fibersedimenten. Det gjordes i samarbete med Swerock Recycling. Fas två började med utläggning av slitgardin, mätbojar och bärgning av stockar från botten. Under vintern hade vi även dykare som dök genom uppsågade hål i isen och tog upp stockar, berättar Stefan Eriksson, platschef på Peab.

Drygt 7.000 stockar har bärgats från botten.

Muddring och avvattning för miljön

Efter bärgningsarbetet var det dags för muddring, uppsugning av förorenat sediment från botten. En slitgardin i vattnet hindrar partiklar som rörs upp från att spridas ut i viken.

Sedimentet sugs upp och avvattnats. Innan avvattningen tillsätts ett medel som separerar förorenade partiklar från vattnet. Vattnet leds tillbaka ut i viken, medan sedimentet blir kvar i så kallade geotuber. Innan det renade vattnet sedan går tillbaka ut i älven säkerställs att inga föroreningar följer med.

– Det har sanerats kvicksilverförorenad fibermassa tidigare i Sverige, då främst i Svartsjöarna, men efter Norrlandskusten är det här ett av de större projekten. Vår samlade kompetens inom komplexa miljöprojekt kommer till sin rätt i ett projekt som detta, säger Stefan Eriksson.

Totalt muddras 25.000-30.000 kubik sediment och enligt beräkningar innebär det att 90-100 kg kvicksilver upptas ur viken.

I uppdraget ingår projektering, sedimentationsanläggning, avvattningsyta, muddring, bärgning av stockar, deponering, miljökontroll och återställande av arbetsytorna när projektet är slutfört. Då arbetet genomförs inom ett område som är av riksintresse har ett antal objekt av kulturhistoriskt värde skyddats. De markbaserade anläggningarna har därför anpassats efter dessa.

Fakta

Uppdrag
Omhändertagande av kvicksilverförorenade sediment i Notviken vid Karlshäll

Kund
Luleå kommun

Entreprenadform
Totalentreprenad i utökad samverkan

Projekttid
2020-2024

Peabbolag i projektet
Peab Anläggning, Swerock

Kontakt

Stefan Eriksson

Platschef, Peab

Telefon: 0733-37 18 26

Mikael Östman

Projektchef, Peab

Telefon: 0733-37 19 95

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.