Peab levererar nytt varningssystem för att upptäcka laviner och stenskred i Abisko

I ett pilotprojekt från Trafikverket har Peab fått uppdraget att montera fyra stationer med lavindetektorer längs Malmbanan för att öka säkerheten för människor och tåg. Att arbeta förebyggande med ras – och lavinbekämpning är en samhällsviktig fråga då laviner kan få stora konsekvenser för både person-och godstrafik.

Vid Nuoljafjället mellan Abisko och Björkliden uppstår ofta skred och laviner som kan ställa till svårigheter för trafiken. I området går väg- och tågtrafiken utmed branta bergväggar, med förhöjd risk för snöskred och stenras. Ett flertal laviner har genom åren satt stopp för tågtrafiken vilket får stora konsekvenser eftersom cirka 33 procent av Sveriges godstrafik går på Malmbanan.

I ett pilotprojekt från Trafikverket monteras nu sensorer längs med Malmbanan som är landets tyngst trafikerade järnväg och en av Sveriges viktigaste järnvägar för transport av människor och gods. Tekniken används sedan flera år i alperna, Nordamerika och nu sker montaget av de första stationerna i Sverige av Peab.

Det är en samhällsviktig fråga, att arbeta förebyggande för ras- och lavinbekämpning
i stället för att behöva hantera konsekvenserna från en stor lavin.

Douglas Karlsson, platschef Peab

Grunden i systemet utgörs av radarsensorer som dygnet runt monitorerar omfattande delar av bergsväggen och i realtid detekterar rörelser i lavinområden. Detekterade händelser verifieras med bildsensorer och systemet skickar larm till Trafikverket som kan avläsa om ett snö- eller stenskred inträffat. Sensorsystemet, som övervakar flera lavin- och rasområden dygnet runt, året runt, innebär att säkerhetsåtgärder kan vidtas i preventivt syfte. Realtidsövervakning är en förutsättning för Trafikverket att kunna stoppa ett person-, gods- eller malmtåg från att träffas av ett ras. Sensorsystemet är utvecklat av det schweiziska företaget Geoprevent som i samarbete med Securify som är partner till Peab i pilotprojektet.

– Målet är att en lavin som träffar ett tåg aldrig ska inträffa. Med hjälp av radarsystemet kommer tågen kunna undvika en olycka. Det är en samhällsviktig fråga, att arbeta förebyggande för ras- och lavinbekämpning i stället för att behöva hantera konsekvenserna från en stor lavin. Jag är väldigt stolt över att Peab kan möjliggöra detta för i Sverige, säger Douglas Karlsson, platschef på Peab Anläggning i Åmål.

Under hösten 2022 har Peabs platskontor i Åmål varit på plats i Abisko och etablerat grunder till mastfundament i Björkliden och Kopparåsen. När etableringen av master färdigställts våren 2023, vilket sker under våren med hjälp av helikopter, så monteras sensorutrustning. Att arbeta inuti Abiskos nationalpark som ingår i Sveriges Natura 2000-områden ställer väldigt höga krav på miljötänk, innovation, säkerhet och bevarande av natur.

– Att jobba inom ett naturskyddsklassat område medför stora försiktighetsåtgärder, vi rör oss enbart inom Trafikverkets arbetsområde, det vill säga 15 meter ut från spåret och använder flera miljöklassade fordon och samtidigt ta hänsyn till tider i spåret då malmtågen går flera gånger per dag. Att vi har bra kontakter bland lokala entreprenörer och specialister har varit en förutsättning för att vi skulle kunna lösa den här uppgiften, säger Douglas Karlsson.

Anläggningen för det helt nya skred- och lavinvarningssystemet förväntas vara i drift sommaren 2023 och blir ett modernt komplement till det system från 2013 som Svenska turistföreningen, STF, använder för att utföra sprängningar på uppdrag av Trafikverket.

Fakta

Uppdrag
Montage av fyra stationer med lavindetektorer

Kund
Trafikverket

Byggtid
2022-2023

Kontakt

Douglas Karlsson

Platschef Peab

Telefon: 0733-37 37 97

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.