Lindbladskolan en av Sveriges första Svanenmärkta skolor

Lindbladskolan är en av de första skolorna i Sverige att Svanenmärkas, den allra första om man tar i beaktande att hela skolan omfattas av Svanenmärkningen.

– Det känns väldigt kul att ha varit delaktig i att bygga en av de första Svanenmärkta skolorna i Sverige, säger Stefan Lindvert, arbetschef på Peab. Det är tack vare en mycket kunnig och engagerad beställare, samarbetspartners, hantverkare och entreprenörer som vi kunnat bygga en skola med hållbara material och en byggkostnad under den budget som sattes initialt. Det gör att Lindbladskolan är ett bra exempel på styrkan i samarbetsformen partnering, säger han.

Ett helhetsperspektiv

Att Svanenmärka en byggnad betyder att den är granskad utifrån ett helhetsperspektiv med låg energianvändning, kontrollerad byggprocess, god ventilation och dagsljusinsläpp, samt tuffa krav på byggmaterial.

Lindbladskolan tycker jag är ett bra exempel på styrkan i samarbetsformen partnering.

Stefan Lindvert, arbetschef Peab

– Vilken fantastisk skola som byggts för alla eleverna och personal. Här är en lugn och trivsam miljö inne och en lustfylld miljö ute. Detta har en starkt positiv påverkan på oss alla på Lindbladskolan. Här vill vi varandra väl och gör varandra bra, sa Johan Winroth, rektor för årskurs 4-6 på Lindbladskolan, vid invigningen i början av 2020.

Skolan har plats för 500 elever fördelade på årskurs F-6 och har en sammanlagd bruttoarea av cirka 6.800 kvm. I anslutning till skolan finns även uteklassrum, förråd, miljöhus, cykelställ och en scen.

Fakta

Uppdrag
Ny skola för 500 elever i årskurs F-6

Kund
Vårgårda kommun

Byggtid
2018-2020

Entreprenadform
Partnering

Miljömärkning
Svanen

Kontakt

Stefan Lindvert

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 31 97