Profilen - Patrik Svens

Egen erfarenhet, att våga delegera och förmågan att se helhetsperspektivet är några av framgångsfaktorerna för Patrik Svens, arbets- och projektchef på Gothia Towers.

Patrik Svens, 48, är arbets- och projektchef på Peab. Hör Patrik berätta om det spännande utbygget av Gothia Towers i Göteborg och om hans 13 år inom Peab.